Planinarski savez Srbije

Gola brda, Ozalj (Ožalj) i Babine

Babine je visoravan sa koje se izdižu vrhovi planina Ozalj, Golih brda i Brašanskog brda. Jugoistočno se nalazi visoravan Jabuka. Gola brda se prostiru južno od planine Ozalj (ili Ožalj), severoistočno od Pljevalja. Ozalj se nalazi južno od Priboja i severozapadno od Pljevalja. Severoistočno je planina Pobijenik, zapadno je planina Projić. Vrhovi planine Ozalj, Golih brda, Brašanskog brda i visoravni Babine odlikuju se malom prominencijom, teško ih je razdvojiti i zbog toga čine celinu. Geološki sastav čine trijaski krečnjaci. Na najviši vrh Babina Veliki vis (1362 m) najlakše se pristupa iz pravca Jabuke (1280 m), od magistralnog druma Prijepolje-Pljevlja. Od Jabuke prema zaseoku Ljeljenica vodi asfaltni lokalni put sa kojeg treba skrenuti ka vrhu uzbrdo na sever pre nego što se uđe u selo. Od druma do vrha ima nešto više od kilometar blagog uspona po livadama sa kojih se pruža lep pogled na Babine, Jabuku i planine u okruženju. Ukupno od Jabuke do vrha ima nešto više od 8,5 km. Sam vrh nije obeležen, a zbog gustog rastinja nije dobar vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Glavica Gola brda 1318 43⁰26.612‘ 19°27.408′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
2 Strmečica Gola brda (Pljevlja Krnjača) 1318 43⁰24.741‘ 19°23.806′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
3 Morno brdo Gola brda 1293 43⁰25.192‘ 19°27.46′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
4 Borova glava Gola brda 1227 43⁰25.178‘ 19°25.696′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
5 Koraćica Gola brda (Gornje Babine) 1344 43⁰23.833‘ 19°26.384′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
6 Veliki vis Babine (Gornje Babine) 1362 43⁰23.014‘ 19°28.009′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
7 Brašansko brdo Babine (Prijepolje Donje Babine) 1305 43⁰ 24.549‘ 19°32.201′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
8 Jablan Ozalj (Ožalj) 1256 43⁰27.491‘ 19°27.433′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
9 Ozalj (Ožalj) 1253 43⁰27.801‘ 19°27.857′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
10 Ozalj (Ožalj) 1228 43⁰28.738‘ 19°25.855′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.

Fotografija 1. – Gola brda, Ozalj (Ožalj) i Babine mapa

Fotografija 2. – Veliki vis 1362 m Babine

Fotografija 3. – Veliki vis 1362 m Babine

Fotografija 4. – Babine