Planinarski savez Srbije

Giljeva

Giljeva je planina u Srbiji koja se nalazi južno od Sjenice prema granici sa Crnom Gorom. Pripada starovlaško-raškim planinama, a njen najviši vrh Jelenak je visok 1617 m. Prostire se na obodu Pešterske visoravni i nadovezuje se na Jadovnik i Ozren na severozapadu odnosno Bihor na jugu. Giljeva je planina blagih strana, zaobljenih i lako pristupačnih vrhova. Pokrivena je lepim šumama, livadama i pašnjacima. Dok je najviši vrh izgrađen od jurskih, veći deo jugoistoka planine izgrađen je od trijaskih krečnjaka. Od asfaltnog puta Sijenica-Krajinoviće odvaja se makadamski put kod Prijevorca na oko 1400 m nv. Put je dobar za putnička vozila i njime se uzbrdo može stići na oko 1 km od Jelenka. Ukupno od puta do vrha ima nešto više od 3 km, te je prema tome pristup vrhu u letnjim uslovima veoma lagan i jednostavan. Vrh je, kao i dobar deo planine, bez visoke vegetacije i odličan je vidikovac sa koga se lepo vidi obližnji Jadovnik, Peštersko polje, ali i brojne druge lepe planine. Vrh je obeležen tablom koju su postavili planinari iz Sjenice.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Jelenak Giljeva 1617 43⁰10.757‘ 19°54.445′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
2 Krstača Giljeva (Sjenica Trijebine) 1573 43⁰11.699‘ 19°56.046′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
3 Bečovina Giljeva 1570 43⁰10.317‘ 19°55.27′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
4 Roguša Giljeva 1499 43⁰08.839‘ 19°57.727′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
5 Turski vrh Giljeva 1479 43⁰09.491‘ 19°58.382′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
6 Šupljica Giljeva 1463 43⁰10.530‘ 19°57.078′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
7 Tisovac Giljeva 1444 43⁰10.539‘ 20°0.134′ 579 3 sjenica JZ Srb.
8 Đed Giljeva 1444 43⁰08.980‘ 20°0.146′ 579 3 sjenica JZ Srb.
9 Veliko brdo Giljeva 1408 43⁰08.376‘ 20°0.663′ 579 3 sjenica JZ Srb.
10 Budevica Giljeva 1392 43⁰07.605‘ 19°55.158′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
11 Kleča Giljeva 1364 43⁰09.455‘ 20°2.265′ 579 3 sjenica JZ Srb.

Fotografija 1. – Giljeva mapa

Fotografija 2. – Giljeva

Fotografija 3. – Jelenak 1617 m Giljeva

Fotografija 4. – Jelenak 1617 m Giljeva

Fotografija 5. – Jelenak 1617 m Giljeva