Planinarski savez Srbije

Crni vrh (Tutinski)

Istočno od Tutina, severno od Ibra i zapadno od Ribarića Crni vrh se visinom, složenom morfologijom i prominencijom izdvaja i zaslužuje da ga smatramo posebnom planinom. Planini je moguće prići od Tutina, ali i od Ribarića (700 m n.v.). Od raskrsnice magistralnih puuteva u Ribarićima kolski put vodi ka selu Popići i dalje ka vrhu u dužini od 7,8 km. Vrh (1357 m) nije obeležen, nema markacije i nalazi se u bukovoj šumi. Planina je udaljena od velikih gradova, vrh nije dobar vidikovac, a nedaleko se nalaze više i atraktivnije planine te je Crni vrh slabo poznat i posećen.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Crni vrh Crni vrh (Tutin Ribariće) 1357 42°58.442′ 20°23.936′ 629 2 Peć JZ Srb.
2 Karanački vrh Crni vrh (Tutin Ribariće) 1245 42°57.540′ 20°24.31′ 629 2 Peć JZ Srb.
3 Zabelj Crni vrh (Tutin Kamine) 1208 43⁰00.594‘ 20°23.4′ 579 4 sjenica JZ Srb.
4 Kamine Crni vrh (Tutin) 1207 43⁰00.387‘ 20°22.329′ 579 4 sjenica JZ Srb.
5 Tupik Crni vrh (Tutin Paljevo) 1308 42⁰59.779‘ 20°24.839′ 629 2 Peć JZ Srb.

Fotografija 1. – Crni vrh (Tutinski)  mapa

Fotografija 2. – Crni vrh tutinski 1357 m

Fotografija 3. – Crni vrh tutinski 1357 m

Fotografija 4. – Crni vrh tutinski 1357 m