Planinarski savez Srbije

Čemerno

Planina Čemerno se pruža od zapada ka istoku na dužini od oko 21 km. Sa juga je planina Čemerno ograničena dolinom reke Studenice, a sa severa dolinama Dubočice i Borošnice i znatno je raščlanjena dolinama njihovih pritoka.

Geološki sastav je raznovrstan, čine ga paleozojski škriljci, trijaski masivni krečnjaci i mermeri. Najveći deo planinskog temena je pod šumom, ali na pojedinim delovima grebena ima manjih ili većih travnatih proplanaka sa stočarskim kolibama. Pored šumskog prostranstva Čemerno je poznato i po velikoj površini na kojoj raste borovnica.

Zaravnjeno teme na kojem se nalazi najviši vrh Smrdljuč (1581m) je ogoljeno, travom pokriveno pa se sa vrha pruža veoma lep pogled na Goliju, Radočelo, Željin, Kopaonik i druge planine. Iz pravca Ivanjice se do Smrdljuča stiže preko sela Osonice (600 m). Od sela prema lovačkom domu na Bojnovici (1180 m) vodi solidan put dug oko 9 km. Iako je delom makadamski po njemu mogu i putnička vozila prići domu odakle do vrha ima oko 7 kilometara. Markacija je slaba i gotovo da je nema, ali je orijentacija laka zbog dobre preglednosti terena. Na Smrdljuč se može penjati i iz pravca Studenice, Ibra i Bogutovačke Banje.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Smrdljuč Čemerno 1581 43⁰34.941‘ 20°25.545′ 529 4 Čačak JZ Srb.
2 Kom (Pored Smrdljuča) Čemerno 1569 43⁰35.106‘ 20°25.436′ 529 4 Čačak JZ Srb.
3 Gusarica Čemerno 1539 43⁰33.547‘ 20°29.94′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
4 Kom Čemerno 1537 43⁰34.865‘ 20°26.518′ 529 4 Čačak JZ Srb.
5 Rudo brdo Čemerno 1487 43⁰34.627‘ 20°27.29′ 529 4 Čačak JZ Srb.
6 Gvozdac Čemerno 1464 43⁰35.154‘ 20°24.036′ 529 4 Čačak JZ Srb.
7 Glavočka planina Čemerno 1430 43⁰33.801‘ 20°29.028′ 529 4 Čačak JZ Srb.
8 Ravnište (Tičije brdo) Čemerno 1402 43⁰32.265‘ 20°32.369′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
9 Turčinac Čemerno 1357 43⁰32.830‘ 20°25.294′ 529 4 Čačak JZ Srb.
10 Goleš Čemerno 1355 43⁰35.839‘ 20°23.126′ 529 4 Čačak JZ Srb.
11 Vrhovi (Naočari) Čemerno 1293 43⁰34.379‘ 20°21.733′ 529 4 Čačak JZ Srb.
12 Vidik Čemerno 1264 43⁰33.546‘ 20°24.066′ 529 4 Čačak JZ Srb.
13 (Mršava livada) Čemerno 1258 43⁰31.075‘ 20°34.55′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
14 Slatina Čemerno 1247 43⁰35.339‘ 20°30.15′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
15 Vis Čemerno 1246 43⁰38.380‘ 20°23.395′ 529 4 Čačak JZ Srb.
16 Orlji krš Čemerno 1246 43⁰33.208‘ 20°28.815′ 529 4 Čačak JZ Srb.
17 Petlovac Čemerno 1181 43⁰33.021‘ 20°22.492′ 529 4 Čačak JZ Srb.
18 Golo brdo Čemerno 1178 43⁰29.354‘ 20°34.22′ 580 1 novi pazar JZ Srb.
19 Crkvina Čemerno 1151 43⁰38.657‘ 20°25.005′ 529 4 Čačak JZ Srb.
20 Čemerno 1034 43⁰37.978‘ 20°19.873′ 529 4 Čačak JZ Srb.
21 Kula Čemerno 1007 43⁰38.451‘ 20°25.736′ 529 4 Čačak JZ Srb.
22 Vrljan Čemerno 957 43⁰40.248‘ 20°25.210′ 529 4 Čačak JZ Srb.
23 Demeronja Čemerno 739 43⁰35.284‘ 20°33.643′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
24 Orljujak Čemerno 694 43⁰34.569‘ 20°34.642′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
25 Kolevka Čemerno 610 43⁰32.835‘ 20°36.362′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
26 Metalica Čemerno (Orlja glava) 1293 43⁰32.325‘ 20°25.995′ 529 4 Čačak JZ Srb.
27 Kukavica Čemerno (Orlja glava) 1254 43⁰31.981‘ 20°26.156′ 529 4 Čačak JZ Srb.
28 Gradina Čemerno (Studenica isposnica) 1152 43⁰31.883‘ 20°28.132′ 529 4 Čačak JZ Srb.
29 Pavlova glava Čemerno (Osonica) 1139 43⁰36.042‘ 20°21.077′ 529 4 Čačak JZ Srb.
30 Pavlova glava Čemerno (Osonica) 1130 43⁰34.736‘ 20°18.887′ 529 4 Čačak JZ Srb.
31 Krasino brdo Čemerno 1211 43⁰33.336‘ 20°21.553′ 529 4 Čačak JZ Srb.
32 Zaborjačko brdo Čemerno 961 43⁰39.966‘ 20°23.803′ 529 4 Čačak JZ Srb.

Fotografija 1. – Čemerno mapa

Fotografija 2. – Čemerno

Fotografija 3. – Čemerno

Fotografija 4. – Čemerno

Fotografija 5. – Čemerno

Fotografija 6. – Čemerno

Fotografija 7. – Smrdljuč 1581 m Čemerno

Fotografija 8. – Smrdljuč 1581 m Čemerno