Planinarski savez Srbije

Bič planina

Između Poblaćenice na zapadu, Lima na severu i istoku i planine Pobijenik na jugu prostire se Bič planina. Nalazi se istočno od Priboja. Geološki sastav čine trijaske sedimentne formacije, uglavnom razni krečnjaci.

Najviši vrh nije na karti prikazan kao kota. Merenjem i usponom 18.02. 2017. utvrdio sam da se najviši vrh nalazi na poziciji N43 34,233 E19 29,096 GPS visine 1399 m. Na karti nije moguće precizno odrediti njegovu visinu, može se konstatovati da se nalazi unutar izohipse od 1390 metara. To znači da je viši od 1390 m, a niži od 1400 m. Skriven je u šumi zapadno od kote obeležene na karti. Vrh prikazan na topografskoj karti VGI nalazi se na poziciji N43 34,155 E19 29,346 Golet. Taj vrh visok je po karti 1386, a po amaterskom GPS prijemniku 1389 m.

Uspon je moguće izvršiti iz Priboja, do vrha vodi markirana staza a sa obronaka Biča pruža se lep pogled na okolinu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Golet Bič planina 1386 43⁰34.233‘ 19°29.096′ 527 4 višegrad JZ gr.BiH
2 Goli vrh Bič planina 1365 43⁰34.566‘ 19°28.264′ 527 4 višegrad JZ gr.BiH

Fotografija 1. Bič  mapa

Fotografija 2. – Bić 1386 m

Fotografija 3. -Bić, Golet 

Fotografija 4. – Bič sa Javorja

Fotografija 5. – Bič planina sa Pobijenika