Planinarski savez Srbije

Jugozapadna Srbija

Vrhovi jugozapadne Srbije nalaze se na prostoru oivičenom granicom Srbije sa BiH na zapadu, granicom Srbije sa Crnom Gorom na jugu, administrativnom linijom razgraničenja sa Kosovom na jugu, Ibrom na istoku i Zapadnom Moravom, Đetinjom i putem između Užica i Bajine Bašte koji prati rečne tokove Pilice, Dervente, Dobajevice, Dubokog potoka koji pripadaju slivu Drine i Volujca koji se uliva u Đetinju. Vrhovi i planine jugozapadne Srbije u geotektonskom smislu pripadaju Dinaridima.

Zlatiborske i Zlatarske planine Starog Vlaha

Planine Moravičkog Starog Vlaha

Planine Starog Vlaha između Ibra i Golijske Moravice

Planine na obodu Sjeničko-pešterske visoravni

Prokletijska grupa i planine Starog Kolašina

Planine između Lima i granice sa Crnom Gorom i BiH – Prekolimlje