Planinarski savez Srbije

Šomrda (Severni Kučaj)

Šomrda je deo Severnog Kučaja. U svakom slučaju vrhovi Severnog Kučaja, Šomrde i Liškovca čine jednu prominentnu grupu. Nalazi se u istočnoj Srbiji i pripada Karpatsko-balkanskim planinama. Prostire se u blizini Donjeg Milanovca. Šomrda se nalazi u nacionalnom parku Đerdap i u blizini jednog od najvećih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta, Lepenskog Vira. Planina blagih padina je gotovo nenaseljena i dobro pošumljena. Prema mišljenju meštana iz sela podno Šomrde naziv planine potiče od sintagme: Šta mrda? – Šo mrda? – Šomrda. Najviši vrh, koji na topografskim kartama nije obeležen visok je 812 m pa je ovo najviši vrh celog Severnog Kučaja. Vrh na kartama nije imenovan i najčešće ga nazivaju Bezimeni vrh, a nalazi se između Šomrdskog kamena i kote 803 (u spisku nazvan Ciganija). Pošto se nalazi između dve kote označene sa visinom 803 metra, planinari iz Velikog Gradišta predlažu da se vrh zove Srednji vrh (Čoka Đemižlok). Do vrha se pristupa starim asfaltnim putem od Boljetina na Dunavu za Donji Milanovac, a zatim kolskim putem sve do vrha do kojeg vodi stara i slaba markacija. Na zaobljenom vrhu se nalazi napušteno malo antensko postrojenje te ga je lako prepoznati iako nije obeležen. Oko objekta je šuma delom posečena pa je vidik na okolne vrhove delimično moguć Oko 800 metara udaljeni Šomrdski kamen je nekoliko metara niži vrh bez obeležja ali ima strmije strane i sa njega se pruža lepši vidik.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Bezimeni vrh Šomrda 812 44°32.603′ 21°58.480′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
2 Šomrdski kamen Šomrda 803 44°32.800′ 21°57.899′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
3 (Ciganija) Šomrda 803 44° 32.440′ 21°58.565′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
4 Graotar Šomrda 797 44° 33.881′ 21°57.29′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.

Fotografija 1. – Šomrda i Severni Kučaj  mapa

Fotografija 2. – Bezimeni vrh 812 m Šomrda

Fotografija 3. – Šomrda 812 m

Fotografija 4. – Šomrdski kamen 803 m Šomrda

Fotografija 5. – Šomrdski kamen 803 m Šomrda