Planinarski savez Srbije

Mali krš

Nalazi se južno od Majdanpeka. Sa najvišom tačkom Garvan (929 m), nastavlja se na Veliki krš u pravcu severa. Mali i Veliki krš razdvaja prevoj Vrata ili Vraca. Predstavlja razvođe između izvorišnih krakova Porečke reke i Peka. Izgrađen je od jurskih i krednih krečnjaka i dobro pošumljen. Od Garvana na sever pruža se greben Krš Kununa koji prema prominenciji čini celinu sa Malim kršem.

Do Garvana se stiže lako od sela Vlaole i železničke stanice na pruzi Bor-Majdanpek. Kolski put od sela dug nešto više od 5 km vodi uzbrdo do sedla koje spaja Garvan (929 m) i Ruđinu (907 m). Okolina vrha je pod slikovitim livadama, sam vrh je obrastao gustom mladom šumom koja otežava pristup i pogled sa vrha. Poslednjih oko 300 metara probijanja kroz šumu bez staze, markacije i prelazak preko sipara prilika su za malu avanturu i šteta je što se sa atraktivnog vrha ne mogu lepo sagledati okolne planine.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Predeo
1 Garvan Mali krš 929 44° 17.113′ 22°1.018′ 483 1 Bor Istočna S.
2 Ruđina Mali krš 907 44° 17.051′ 22°2.416′ 483 1 Bor Istočna S.
3 Mali krš Mali krš 849 44° 16.252′ 22°2.3′ 483 1 Bor Istočna S.
4 Radičinj Mali krš 745 44° 17.729′ 22°2.842′ 483 1 Bor Istočna S.
5 Čoka Pešteri Mali krš 663 44° 15.621′ 22°1.333′ 483 1 Bor Istočna S.
6 Lanište Mali krš 618 44° 18.505′ 22°2.388′ 483 1 Bor Istočna S.
7 Kornjet Mali krš-Krš Kununa 818 44° 18.023′ 22°0.395′ 483 1 Bor Istočna S.
8 Mali krš-Krš Kununa 764 44° 18.224′ 22°1.08′ 483 1 Bor Istočna S.
9 Mali krš-Krš Kununa 668 44° 20.492′ 22°0.501′ 483 1 Bor Istočna S.
10 Čoka Petrišelj Mali krš-Krš Kununa 621 44° 18.995′ 22°2.259′ 483 1 Bor Istočna S.
11 Straža Mali krš-Krš Kununa 541 44° 21.428′ 21°59.845′ 483 1 Bor Istočna S.

Fotografija 1. – Mali krš mapa

Fotografija 2. – Garvan

Fotografija 3. – Garvan 929 m Mali krš

Fotografija 4. – Garvan 929 m vrh Mali krš

Fotografija 5. – Mali krš

Fotografija 6. – Mali krš 929 m

Fotografija 7. – Prerast

Fotografija 8. – Ruđina 907 m Mali krš