Planinarski savez Srbije

Liškovac

Liškovac je Karpatsko-balkanska planina istočne Srbije. Prostire se južno od Donjeg Milanovca i Đerdapske klisure, na istoku je Porečka reka i preko nje planina Veliki greben, na jugu je Šaška reka i preko nje planina Mali krš, na zapadu je Majdanpek, Severni Kučaj i Šomrda. Geološku građu grebenskog dela čine pretežno prekambrijumski gnajsevi. Vrh je obrastao bukovom šumom i nije dobar vidikovac. Nekada se na vrhu nalazila antena koja je demontirana. Pristup je najlakši od druma koji povezuje Donji Milanovac i Majdanpek. Od druma se na oko 698 m nv odvaja uzak put nekada asfaltiran, sada zapušten kojim se dolazi do napuštenog rekreativnog centra. Od njega se kroz šumu do vrha penje jednostavno: pravo na gore kroz šumu. Ukupno rastojanje od raskrsnice do vrha je oko 2,8 km.

Vrhovi Liškovca, Šomrde i Severnog Kučaja čine jednu prominentnu grupu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 V. Liškovac Liškovac 803 44° 27.161′ 22°1.352′ 483 1 Bor Istočna S.
2 V. Šopot Liškovac 741 44° 25.679′ 22°1.812′ 483 1 Bor Istočna S.
3 Kraku Brnđi Liškovac 710 44° 24.753′ 22°2.157′ 483 1 Bor Istočna S.
4 Kraku krš Liškovac 617 44° 25.255′ 22°0.272′ 483 1 Bor Istočna S.
5 Kraku Tupanj Liškovac 611 44° 26.460′ 22°2.984′ 483 1 Bor Istočna S.
6 Čoka Šaronji Liškovac 607 44° 23.014′ 22°5.331′ 483 1 Bor Istočna S.
7 Štrbin Liškovac 586 44° 22.180′ 22°6.178′ 483 1 Bor Istočna S.
8 Tilva Liškovac 566 44° 23.563′ 22°2.794′ 483 1 Bor Istočna S.
9 Tilva Goronjit Liškovac 551 44° 21.129′ 22°7.432′ 483 1 Bor Istočna S.
10 Golo brdo Liškovac 550 44° 22.077′ 22°3.507′ 483 1 Bor Istočna S.
11 Čoka Frasen Liškovac 530 44° 20.372′ 22°6.462′ 483 1 Bor Istočna S.
12 Vrtež Liškovac 520 44° 21.473′ 22°6.57′ 483 1 Bor Istočna S.

Fotografija 1. – Liškovac mapa

Fotografija 2. – Liškovac 803 m sa Starice

Fotografija 3. – Liskovac sa Kovilova

Fotografija 4. –  Liškovac 803 m