Planinarski savez Srbije

Deli Jovan

Planina je dugačka 19 km, a široka 5 – 7 km. Nalazi se na severnoj periferiji opštine Bor. Najviši vrh ove dobro pošumljene planine je visok 1141 m i na njemu se nalazi predajnik. Izgrađen je u osnovi od gabra (dubinska ili intruzivna magmatska stena) paleozojske starosti.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Deli Jovan Deli Jovan 1141 44° 13.216′ 22°13.057′ 483 3 Bor Istočna S.
2 Crni vrh Deli Jovan 1137 44° 13.568′ 22°13.361′ 483 3 Bor Istočna S.
3 V. Goli vrh Deli Jovan 1037 44° 15.179′ 22°12.448′ 483 1 Bor Istočna S.
4 Deli Jovan 1027 44° 14.729′ 22°12.679′ 483 3 Bor Istočna S.
5 V. Deli Jovan Deli Jovan 973 44° 11.865′ 22°14.315′ 483 3 Bor Istočna S.
6 M. Goli vrh Deli Jovan 849 44° 15.737′ 22°11.497′ 483 1 Bor Istočna S.
7 Mala Glava Deli Jovan 831 44° 14.796′ 22°13.45′ 483 3 Bor Istočna S.
8 Crna Glava Deli Jovan 809 44° 13.736′ 22°14.443′ 483 3 Bor Istočna S.
9 Kosa Deli Jovan 778 44° 10.314′ 22°15.564′ 483 4 Bor Istočna S.
10 Vučja glava Deli Jovan 732 44° 13.249′ 22°14.699′ 483 4 Bor Istočna S.
11 Pripor Deli Jovan 725 44° 16.929′ 22°12.042′ 483 1 Bor Istočna S.
12 V. Tilva Deli Jovan 703 44° 11.371′ 22°13.294′ 483 3 Bor Istočna S.
13 Presla Deli Jovan 702 44° 11.007′ 22°14.438′ 483 3 Bor Istočna S.
14 M. Deli Jovan Deli Jovan 693 44° 11.759′ 22°15.703′ 483 4 Bor Istočna S.
15 Tiva Medveđa Deli Jovan 636 44° 18.668′ 22°11.665′ 483 1 Bor Istočna S.
16 Čoka lu Berlan Deli Jovan 636 44° 17.869′ 22°11.71′ 483 1 Bor Istočna S.
17 Tilva Deli Jovan 635 44° 09.065′ 22°16.821′ 483 4 Bor Istočna S.
18 Kruškovac Deli Jovan 626 44° 10.054′ 22°16.496′ 483 4 Bor Istočna S.
19 Čoka Mika Deli Jovan 605 44° 15.127′ 22°11.007′ 483 1 Bor Istočna S.
20 Šeget Deli Jovan 603 44° 16.886′ 22°12.956′ 483 1 Bor Istočna S.
21 Kraku Mošuli Deli Jovan 589 44° 17.524′ 22°12.662′ 483 1 Bor Istočna S.
22 Kraku Gord Deli Jovan 579 44° 15.994′ 22°12.795′ 483 1 Bor Istočna S.
23 Simićevo brdo Deli Jovan 555 44° 15.563′ 22°13.933′ 483 1 Bor Istočna S.

Fotografija 1. – Deli Jovan mapa

Fotografija 2. – Crni vrh 1141 m Deli Jovan

Fotografija 3. – Deli Jovan, Mali Miroč, Borski sto sa Velikog grebena

Fotografija 4. – Majdanpek, Deli Jovan, Stol, Veliki i Mali krš sa Starice.