Planinarski savez Srbije

Istočna Srbija – sever

Vrhovi severnog dela Istočne Srbije su uokvireni Dunavom na severu, Velikom Moravom na zapadu, državnom granicom na istoku, a na jugu su reka Grza, prevoj Čestobrodica i reka Crni Timok. Sve planine na ovom prostoru pripadaju Istočnoj zoni venačnih planina ili, kako ih još nazivamo, Karpatsko-balkanskim planinama.