Planinarski savez Srbije

Vidlič

U istočnoj Srbiji, istočno od Pirota prostire se krečnjački zaobljeni greben Vidliča za kojeg postoji nedoumica da li je to posebna planina ili deo Stare planine. Prostire se pravcem severozapad-jugoistok paralelno sa Odorovskim (Smilovskim) kraškim poljem, na jugoistoku prelazi u Bugarsku. Oivičen je rekama Nišavom, Temšticom (Temskom) i Visočicom. Najviši vrh je Guvnište 1413 m. Pristup sa juga je moguć od sela Gulenovci na obodu Odorovskog kraškog polja. Selo je na oko 800 metara nv, vrh je visok 1413 m rastojanje je nešto veće od 4,5 km i uspon je moguće obaviti za oko 2 sata hoda. Planina je izrazito kraška sa brojnim vrtačama i krečnjakom koji je svuda na terenu prisutan na površini. Vegetacija je oskudna, dominira trava, šuma je retka i niska. Vrh Guvnište je obeležen kamenom piramidom, nije obrastao vegetacijom i lep je vidik sa kojeg se pruža pogled na Staru planinu, Greben, Vlašku planinu, dolinu Visočice, Odorovsko polje, Zabrđe i druge udaljene planine. Markacija do vrha ne postoji.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Golemi vrh (Guvnište) Vidlič 1413 43⁰08.163‘ 22°49.108′ 584 4 Pirot Istočna S.
2 Basarski kamen Vidlič 1376 43⁰09.771‘ 22°42.324′ 584 3 Pirot Istočna S.
3 Visoka stena Vidlič 1338 43⁰10.194‘ 22°43.155′ 584 3 Pirot Istočna S.
4 Paramunica Vidlič 1283 43⁰08.934‘ 22°45.827′ 584 4 Pirot Istočna S.
5 Golemi kamik Vidlič 1273 43⁰05.665‘ 22°53.78′ 584 4 Pirot Istočna S.
6 Izatovska glava Vidlič 1255 43⁰06.062‘ 22°52.577′ 584 4 Pirot Istočna S.
7 Planinica Vidlič 1233 43⁰10.563‘ 22°41.22′ 584 3 Pirot Istočna S.
8 Kitka Vidlič 1209 43⁰12.970‘ 22°39.959′ 584 3 Pirot Istočna S.
9 Koziji kamen Vidlič 1181 43⁰12.639‘ 22°42.128′ 584 3 Pirot Istočna S.
10 Vučje Vidlič 1180 43⁰08.214‘ 22°42.366′ 584 3 Pirot Istočna S.
11 Crni vrh Vidlič 1152 43⁰10.914‘ 22°39.194′ 584 3 Pirot Istočna S.
12 Golaš Vidlič 1112 43⁰14.768‘ 22°36.342′ 584 3 Pirot Istočna S.
13 Srednja Glama Vidlič 1102 43⁰14.461‘ 22°36.142′ 584 3 Pirot Istočna S.
14 Pravac Vidlič 1037 43⁰14.002‘ 22°36.405′ 584 3 Pirot Istočna S.
15 Cercelj Vidlič 1028 43⁰13.754‘ 22°38.631′ 584 3 Pirot Istočna S.
16 Pravac Vidlič 1011 43⁰13.771‘ 22°37.162′ 584 3 Pirot Istočna S.
17 Čerta Vidlič 963 43⁰07.071‘ 22°46.72′ 584 4 Pirot Istočna S.

Fotografija 1. – Vidlič mapa

Fotografija 2. – Golemi vrh Guvnište 1413 m Vidlič

Fotografija 3. – Golemi vrh Guvnište 1413 m Vidlič

Fotografija 4.  – Golemi vrh Guvnište 1413 m Vidlič

Fotografija 5. – Vidlič