Planinarski savez Srbije

Rtanj

Rtanj je planina koja se nalazi u istočnoj Srbiji, nadomak Boljevca. Pripada Istočnoj zoni venačnih planina ili Karpatsko-balkanskim planinama i sastoji se od krečnjačkog grebena i izrazite krečnjačke kupe na istoku. Najveći i najviši deo planine izgrađen je od krednih sedimenata, dok severne padine čine stariji krečnjaci iz jure. Izdužen je uporednički oko 30 km i asimetričan u meridijanskom profilu. Prema severoistoku se strmo obrušava, a prema selima Lukovo i Mirovo u kaskadama. Monumentalno se izdiže iz Crnorečke doline i završava pravilnom trostranom piramidom na visini od 1570 metara.

Vrhove Gola planina (1113 m), Lisac (1016 m), Tumba (842 m) zajedno sa još nekoliko manje značajnih vrhova planinari iz Soko banje smatraju posebnom planinom iako je prominencija Gole planine svega stotinak metara. Navedeni vrhovi nalaze se južno od nejvišeg dela planine i okrenuti su prema Soko Banji. Sa Rtnja se kad je vedro vreme vide Dunav, Avala, Kopaonik, Stara planina, Vidin sa delom Bugarske. Severna strana planine prekrivena je šumama i pašnjacima, obrasla autohtonim biljnim vrstama i obiluje izvorima pitke vode. Među brojnim lekovitim travama koje kao tepih pokrivaju padine Rtnja najpoznatija je vrijesak (Satureja montana) poznatija kao rtanjski čaj. Od 2018. Rtanj je specijalni rezervat prirode.

Na vrhu Šiljak nalazi se od 1932. godine kapelica koja je danas u ruševinama. Neumorni tragači za zlatom u nekoliko navrata su dinamitom rušili i konačno do temelja razrušili kapelicu posvećenu Svetom Đorđu na vrhu planine, koju je svom mužu Julijusu Minhu, bivšem vlasniku rudnika na Rtnju, podigla supruga Greta. Planinarska udruženja organizuju svake godine dva tradicionalna uspona na Rtanj, Božićni i Vidovdanski.

Do vrha se najlakše pristupa sa juga, markiranom stazom dugom 7,3 km koja počinje u naselju Rtanj na nešto ispod 600 m n.v. Pristup severnom stranom je strmiji, zahtevniji, ali i atraktivniji.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Šiljak Rtanj 1570 43°46.555′ 21°53.625′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
2 Preslo Rtanj 1405 43°46.600′ 21°52.601′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
3 Kusak Rtanj 1309 43°46.249′ 21°51.344′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
4 Gola planina Rtanj 1113 43°44.506′ 21°53.891′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
5 Donji vrh Rtanj 1083 43°45.916′ 21°54.792′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
6 Lisac Rtanj 1016 43°44.741′ 21°53.198′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
7 Baba Rtanj 1008 43°45.404′ 21°55.62′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
8 Mućea Rtanj 974 43°44.374′ 21°55.263′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
9 Rtanj 908 43°46.531′ 21°55.082′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
10 Rujiški kamen Rtanj 904 43°44.538′ 21°56.575′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
11 Kostadinovica Rtanj 853 43°43.598′ 21°56.315′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
12 Gradište Rtanj 843 43°45.976′ 21°58.334′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
13 Tumba Rtanj 842 43°42.798′ 21°57.551′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
14 V. Vučja glava Rtanj 839 43°46.270′ 21°45.897′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
15 Sitna stena Rtanj 820 43°47.376′ 21°53.905′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
16 Macin kamen Rtanj 820 43°44.900′ 21°58.785′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
17 M. Vučja glava Rtanj 809 43°46.112′ 21°46.584′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
18 Glamej Rtanj 808 43°43.590′ 21°53.314′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
19 Garnavica Rtanj 753 43°47.269′ 21°56.51′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
20 Ljuljaška Rtanj 743 43°42.574′ 21°56.278′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
21 Lozanjski skok Rtanj 735 43°45.551′ 21°49.765′ 532 2 Aleksinac Istočna S.
22 Čukin vrh Rtanj 651 43°47.101′ 21°55.634′ 532 2 Aleksinac Istočna S.

Fotografija 1. – Rtanj mapa

Fotografija 2. – Rtanj 

Fotografija 3. – Pogled na Rtanj

Fotografija 4. – Rtanj 1570 m

Fotografija 5. – Zimski uspon na  Rtanj

Fotografija 6. – Rtanj senka

Fotografija 7. – Šiljak, Rtanj 1570 m