Planinarski savez Srbije

Буковик и Рожањ

Буковик и Рожањ су планине Српско-македонске масе у источној Србији на тромеђи — развођу Сокобањске, Алексиначке и Горњевеликоморавске котлине. На северу је планина Самањац а на истоку је Ртањ.  Највиша је тачка је Велики врх (912 m), а планинарима је интересантна Букова глава или Букова пољана (894 m).

Ниске и добро пошумљене планине пружају се у правцу југозапад—североисток и имају благо заобљени облик слемена. Рашчлањене су извориштима више речица које теку ка Великој (Јовановачкој) реци на северу, а на југу ка Моравици и Јужној Морави. Буковик је на западу са већим нагибом према фосилној удолини (Ражањска преседлина).

Буковик и Рожањ спадају у громадне планине, изграђене су од палеозојских кристаластих шкриљаца. Шумовите планине богате водом недалеко од ауто пута Е-75, нису туристички искоришћене, и планинари их ретко посећују.

Седло које раздваја Буковик и Рожањ високо је за неки метар изнад 610 метара. То значи да је проминенција Буковика мала и износи око 200 метара, зато ове две планине чине јединствену проминентну групу.

Букова пољана (894 m)

Од села Црни Kао (Општина Ражањ) ка врху се иде 5,5 km колским путем кроз букову шуму, лагано узбрдо пратећи слабу маркацију. Без много раскрсница и недоумица стиже се до врха на којем се налазе два споменика: један већи и старији посвећен народно-ослободилачкој борби, и други мањи и касније постављен који нас посећа на све жртве пале током другог светског рата. Врх није видиковац, мала чистина на којој су споменици окружена је шумом која заклања поглед на околину ове планине благих падина. До под врх се може доћи путничким возилом. Јужно од Буковика-Рожња налази се Бованско језеро.

Велики врх (912 m)

Од села Грабово које се налази на северној подгорини планине до под сам Велики врх се може ићи колским шумским путевима, али су раскрснице бројне, а маркација нема. Планина је пошумљена густом буковом шумом, без видиковаца што додатно отежава оријентацију. До самог врха последњих неколико стотина метара нема пута, на њему нема обележја, обрастао је шумом и није добар видиковац па то све заједно доприноси реткој посећености највишег врха планине. Од Грабова се од ауто-пута стиже асфалтом од раскрснице код Појата, а од сеоске продавнице до врха има 10,5 km.

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Букова пољана или Букова глава Буковик 894 43°41.514′ 21°38.144′ 532 3 Алексинац Источна С.
2 Дренова глава Буковик 700 43°42.184′ 21°37.394′ 532 3 Алексинац Источна С.
1 Велики врх Рожањ 912 43°42.984′ 21°41.591′ 532 3 Алексинац Источна С.
2 Липов врх Рожањ 780 43°43.690′ 21°43.34′ 532 3 Алексинац Источна С.
3 Лубнички врх Рожањ 759 43°44.566′ 21°43.242′ 532 3 Алексинац Источна С.
4 Обзова глава Рожањ 731 43°41.837′ 21°41.78′ 532 3 Алексинац Источна С.
5 В. Врх Рожањ 680 43°44.788′ 21°41.712′ 532 3 Алексинац Источна С.
6 Глучи врх Рожањ 636 43°43.666′ 21°44.98′ 532 4 Алексинац Источна С.
7 Ковиљача Рожањ 552 43°43.346′ 21°45.834′ 532 4 Алексинац Источна С.

 

Фотографија 1- Буковик и Рожањ мапа

Фотографија 2. –  Букова пољана 894 m Буковик

Фотографија 3. – Букова пољана 894 m Буковик

Фотографија 4. –  Буковик 894 m

Фотографија 5. –  Букова пољана 894 m

Фотографија 6. –  Велики врх 902 m Рожањ

 

Фотографија 7. – Велики врх Рожањ