Planinarski savez Srbije

Bukovik i Rožanj

Prominentna grupa Bukovik i Rožanj su planine Srpsko-makedonske mase u istočnoj Srbiji na tromeđi — razvođu Sokobanjske, Aleksinačke i Gornjevelikomoravske kotline. Na severu je planina Samanjac a na istoku je Rtanj. Najviša je tačka je Veliki vrh (912 m), a planinarima je interesantna Bukova glava (894 m).

Niske i dobro pošumljene planina pružaju se u pravcu jugozapad—severoistok i imaju blago zaobljeni oblik slemena. Raščlanjene su izvorištima više rečica koje teku ka Velikoj (Jovanovačkoj) reci na severu, a na jugu ka Moravici i Južnoj Moravi. Bukovik je na zapadu sa većim nagibom prema fosilnoj udolini (Ražanjska presedlina).

Bukovik i Rožanj spadaju u gromadne planine, izgrađene su od paleozojskih kristalstih škriljaca. Šumovite planine bogate vodom nedaleko od auto puta E-75, nisu turistički iskorišćene, i planinari ih retko posećuju.

Bukova poljana (894 m)

Od sela Crni Kao (Opština Ražanj) ka vrhu se ide 5,5 km kolskim putem kroz bukovu šumu, lagano uzbrdo prateći slabu markaciju. Bez mnogo raskrsnica i nedoumica stiže se do vrha na kojem se nalaze dva spomenika: jedan veći i stariji posvećen narodno-oslobodilačkoj borbi, i drugi manji i kasnije postavljen koji nas poseća na sve žrtve pale tokom drugog svetskog rata. Vrh nije vidikovac, mala čistina na kojoj su spomenici okružena je šumom koja zaklanja pogled na okolinu ove planine blagih padina. Do pod vrh se može doći putničkim vozilom. Južno od Bukovika-Rožnja nalazi se Bovansko jezero.

Veliki vrh (912 m)

Od sela Grabovo koje se nalazi na severnoj podgorini planine do pod sam Veliki vrh se može ići kolskim šumskim putevima, ali su raskrsnice brojne, a markacija nema. Planina je pošumljena gustom bukovom šumom, bez vidikovaca što dodatno otežava orijentaciju. Do samog vrha poslednjih nekoliko stotina metara nema puta, na njemu nema obeležja, obrastao je šumom i nije dobar vidikovac pa to sve zajedno doprinosi retkoj posećenosti najvišeg vrha planine. Od Grabova se od auto-puta stiže asfaltom od raskrsnice kod Pojata, a od seoske prodavnice do vrha ima 10,5 km.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Bukova poljana Bukovik 894 43°41.514′ 21°38.144′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
2 Drenova glava Bukovik 700 43°42.184′ 21°37.394′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
1 Veliki vrh Rožanj 912 43°42.984′ 21°41.591′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
2 Lipov vrh Rožanj 780 43°43.690′ 21°43.34′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
3 Lubnički vrh Rožanj 759 43°44.566′ 21°43.242′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
4 Obzova glava Rožanj 731 43°41.837′ 21°41.78′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
5 V. Vrh Rožanj 680 43°44.788′ 21°41.712′ 532 3 Aleksinac Istočna S.
6 Gluči vrh Rožanj 636 43°43.666′ 21°44.98′ 532 4 Aleksinac Istočna S.
7 Koviljača Rožanj 552 43°43.346′ 21°45.834′ 532 4 Aleksinac Istočna S.

 

Fotografija 1- Bukovik i Rožanj mapa

Fotografija 2. –  Bukova poljana 894 m Bukovik

Fotografija 3. – Bukova poljana 894 m Bukovik

Fotografija 4. –  Bukovik 894 m

Fotografija 5. –  Bukova poljana 894 m

Fotografija 6. –  Veliki vrh 902 m Rožanj

Fotografija 7. – Veliki vrh Rožanj