Planinarski savez Srbije

Tereni

Ovo je registar planinarskih terena u Republici Srbiji koji obuhvata: planinarske puteve, evropske pešačke puteve u Srbiji, planinarske transverzale i druge planinarske terene sa pregledom markiranata. Podatke vodi i ažurira Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije u saradnji sa planinarskim društvima i klubovima.

Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije, planinarska društva i klubovi i brojni markiranti, ulažu veliki trud u prikupljanju, obradi i ažuriranju podataka, ali zbog velikog broja podataka i stalnih promena na terenu, moguća su odstupanja od aktuelnog stanja. Planinari i drugi ljubitelji prirode koji se kreću po planinarskim putevima, transverzalama, evropskim pešačkim putevima u Srbiji i koriste podatke objavljene na ovom sajtu, kreću se na vlastitu odgovornost.

Primedbe i ažurne podatke javite Komisiji za planinarske terene PSS na e-mail: tereni@pss.rs

  • Prikaži kao listu
  • Prikaži kao mapu
    Planinarski Savez Srbije

    Nema pronadjenih rezultata, probajte ponovo