Planinarski savez Srbije

Pećina Vetrena Dupka

Pećina Vetrena dupka nalazi se u selu Vlasi, opština Pirot. Predstavlja prostu pećinu približne dužine od oko 1.400m čiji se glavni kanal na svom kraju spaja sa dnom jame Pešterice (-105m). Jama i pećina nastale su poniranjem vodotoka koji je isticao iz Berovskog jezera. Pećina svoje ime duguje jakoj vazdušnoj cirkulaciji koja se оseća na njenom ulazu kao posledicа veze sa jamom Peštericom čiji se ulaz nalazi na većoj nadmorskoj visini.