Planinarski savez Srbije

Otvoreno prvenstvo Beograda u drajtulingu

-Drajtuling Festival –

PRVO POZIVNO PISMO

Pozivamo sve zainteresovane draj tulere, alpiniste i sportske penjače da uzmu učešće u Otvorenom prvenstvu Beograda u drajtulingu.

U okviru takmičenja organizuje se i Drajtulingl Festival u kome mogu da učestvuju svi zainteresovani i oprobaju se u ovoj disciplini.
Organizatori su Komisija za ledno penjanje i drajtuling PSS-a, SPK „Vertikal“, Beograd i Planinarski savez Beograda.

Datum održavanja je, subota 25.11.2023. godine na Adi Ciganliji (veštačka stena SPK „Vertikal“). Zbog najavljene kiše, takmičenje se odlaže za 03.12.2023. detalje možete videti u drugom pozivnom pismu.

Kvalifikacioni smerovi za učesnike koji nisu do sad učestvovali na drajtuling takmičenjima mogu penjati na veštačkoj steni na Adi svaki dan počev od 4.11.2023 (prijave za penjanje kvalifikacionih smerova – vertikalbg@gmail.com ili na 064/1313109).

Ostale informacije i detaljna satnica će biti objavljena sedam dana pre početka manifestacije.

SPK Vertikal
Slavo Gluščević

GRADSKI SEKRETERIJAT ZA OMLADINU I SPORT GRADA BEOGRADA DOPRINELI SU U ZNAČAJNOJ MERI REALIZACIJI NAŠIH PROJEKATA OBEZBEĐENjEM NEOPHODNIH SREDSTAVA ZA NjIHOVO FINANSIRANjE.