Planinarski savez Srbije

Otkazivanje Dana planinara

Nakon sagledavanja trenutnog stanja i mogućih pravaca razvoja situacije Upravni odbor PSS je doneo odluku da se  otkaže ovogodišnja manifestacija Dani planinara koja je planirana za 12-14.6.2020. na lokalitetu Rudno u organizaciji planinara iz Kraljeva. Osnovni razlog otkazivanja manifestacije je procena da organizacijom manifestacije u predviđenom periodu ne bi bili ostvareni osnovni ciljevi Dana planinara. Usvajanjem plana aktivnosti za 2021. godinu odlučeno je da se naredni Dani planinara realizuju na istom lokalitetu 12. i 13.6.2021. godine.