Planinarski savez Srbije

OSNOVNI KURS ZA DELEGATE

Pozivamo sve članove Planinarskog saveza Srbije koji žele da obavljaju dužnost delegata na osnovni kurs za delegate koji će se održati u subotu 02.12.2017. u kancelariji Saveza (Andrićev venac 2, Beograd) sa početkom u 10 časova.

Planinarski savez SrbijeZainteresovani kandidati za prisustvo na osnovnom kursu za delegate do 20.11.2017. godine putem elektronske pošte na mejl Saveza office@pss.rs moraju dostaviti sledeću dokumentaciju (skenirana u formatu JPG ili JPEG od 300 do 1024 kb):

  • zahtev za prisustvo na osnovnom kursu za delegate, popunjen na odgovarajućem obrascu (Obrazac 040);
  • fotografiju veličine 20 x 30 mm, ne starije od šest meseci;
  • kratku sportsku biografiju(CV);
  •  potvdu o lekarskom pregledu u akreditovanoj zdravstvenoj ustanovi;
  • dokaz o stečenom stepenu obrazovanja ili stručne osposobnjenosti (fotokopija Diplome ili Uverenja) ili stečenom sportskom statusu vrhunskog sportiste i
  •  fotokopiju planinarske knjižice.
    Kurs je besplatan. Na kraju osnovnog kursa, kandidati će polagati ispit za delegate.

Zvanično pozivno pismo za ovaj kurs možete pogledati ovde.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.