Planinarski savez Srbije

Osnovna planinarska obuka i stručno usavršavanje nastavnika osnovnih škola na Jastrepcu

U periodu od 10.08. do 14.08.2020. na Jastrepcu, u planinarskom domu „Žarko Žarić“, održana je osnovna planinarska obuka i stručno usavršavanje za nastavnike osnovnih škola, koji će u narednom periodu držati nastavu izbornog predmeta „Planinarstvo – boravak u prirodi“ ili realizovati program kroz planinarske sekcije. Tokom teoretske i praktične obuke, nastavnici su se upoznali sa osnovama planinarstva, a kroz praktične radionice, sa načinima kako da stečena znanja prenesu na učenike.

UO PSS na sednici održanoj 02.07.2020.g. usvojio je Pravilnik o sadržini programa nastave izbornog predmeta Planinarstvo – boravak u prirodi kao slobodne nastavne aktivnosti, na osnovu kojeg škole koje žele i imaju kapaciteta mogu organizovati nastavu / slobodne nastavne aktivnosti za svoje đake.

Organizator obuke bila je komisija za rad sa mladima PSS, a obuku su realizovali: Iso Planić, Andrea Štraka, Branimir Šoškić, Nedja Pešterac, Jelica Drašković i Andrej Ivošev.

Posebnu zahvalnost dugujemo osoblju planinarskog doma “Žarko Žarić” na izuzetnom gostoprimstvu i Avantura parku “Jastrebac Lake Resort” na ustupljenim poligonima za praktične vežbe.