Planinarski savez Srbije

OSIGURANJE ČLANOVA PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Planinarski Savez Srbije svake godine ugovara polisu osiguranja od nezgode za svoje članove. Ove, 2019. godine, polisa osiguranja lica od nezgode, ugovorena je sa osiguravajućim društvom DDOR Osiguranje.

Osiguranje važi za sve članove Saveza, a o detaljima se možete informisati u dopisu komisije za preventivu i bezbednost u planinama.

Komisija za preventivu i bezbednost PSS