Planinarski savez Srbije

Održan prvi kamp za mlade perspektivne planinske trkače

Cilj kampa je promocija i popularizacija planinskog trčanja kod mladih članova PSS (14-18 godina), podizanje svesti i unapređenje kvaliteta ove takmičarske discipline. Započeto je formiranje baze mladih talentovanih takmičara koji će uz kontinuirane preporučene trening programe individualno napredovati, a time doprineti i razvoju planinskog trčanja u Srbiji.
Rad sa 9 polaznika iz 7 planinarskih klubova osmislio je i realizovao Darko Živanović, licencirani trener. Završnicu teoretskog i praktičnog rada na temu „trening trčanja“ predstavljala je trka na Kablaru u dužini od 6 km/450 m visinske razlike. Takmičarski duh i potencijal ovih mladih ljudi ispoljili su se na najbolji način – odličnim rezultatima.
U skladu sa programom prvog kampa posebna pažnja posvećena je interaktivnim predavanjima na temu pravila ponašanja na planini, kao i priprema za odlazak na planinarenje i takmičenje u planinskim uslovima. Učesnici su ispoljili veliko interesovanje za planinarsku etiku i kulturu življenja na planini.
Kamp je održan u Ovčar Banji u terminu 9.10.-11.10.2020. godine u organizaciji Komisije za planinsko trčanje, a u saradnji sa Komisijom za mlade. Realizacija je podržana od strane Ministarstva omladine i sporta RS.