Planinarski savez Srbije

Održan kamp za mlade i perspektivne sportiste u disciplini drajtuling i ledno penjanje

Кamp za mlade i perspektivne sportiste u disciplini drajtuling i ledno penjanje održan je u Ovčar Banji od 7. do 9.10.2022. godine.
Cilj kampa je bio da se težište predavanja i vežbi stavi u kontekst  takmičarskih tema čime bi se stvorila osnova za dalji razvoj ovih disciplina i pripremi sportista na nastup na predstojećim takmičenjima. Osim ovog, glavnog cilja, želeli smo ovu disciplinu približiti alpinistima i sportskim penjačima u cilju poboljašanja procesa treninga.
Voditelji kampa su bili Milan Makojević, aktuelni državni prvak i vice-šampion slovenačkog prvenstva za 2021/22. godinu i Mario Musulin, višestruki šampion Hrvatske u lednom penjanju i draj tulingu, trener i sportista sa decenijskim iskustvom u nastupanjima u evropskom i svetskom kupu.
Teorijski deo predavanja Mario je organizovao u tri celine:
  • Oprema
  • Trening
  • Ishrana
Predavanje je započeto u petak, sa temom “Oprema”. Mario je obuhvatio osnovne delove opreme koja se koristi, sa posebnim osvrtom na genezu i razvoj cepina, koji su tokom vremena izmenili geometriju i određene konstrukcijske detalje kako bi bili prilagođeni uslovima penjanja u suvoj steni. Nakon predavanja, sportski direktor PSS-a, Andrej Ivošev je gostu  i  svim učesnicima kampa uručio po par specijalnih cepina izrađenih od drveta koji će im pomoći u procesu treninga i približiti uslove treninge što bliže onim realnim.
PSS i Кomisija za Draj tuling će nastaviti projekat “drvenih bajli za trening” i u narednom periodu o čemu ćemo slati obaveštenja.
Drugi dan kampa se izvodio na “terenu” – lokacija draj tuling poligona “Devojačka stena”. Opremljeno je četiri smera, težine od D5-D8.
Za praktični deo i demonstraciju bio je zadužen Milan Makojević. Drugi deo predavanja Mario je održao u pauzi vežbi. Tema je bio proces treninga, obuhvaćene su mnoge teme, počev od značaja planiranja vežbi, mentalnih priprema, praćenja vitalnih parametara i još puno toga. Tokom vežbi, Milan i Mario su svakom učesniku skrenuli pažnju na stvari koje treba da poprave
ili na kojima treba više raditi. Istog dana, nakon povratka sa vežbi, održano je i treće predavanje na temu ishrane. Mario se dotakao tema kao što su tipovi ishrane (keto, vegeterijanska, veganska) i uticaja na organizam i biohemiju, ulozi hormona, upotrebe suplemenata i dopinga.
Trećeg i poslednjega dana, učesnici su od ranih jutarnjih sati krenuli na vežbalište i do predviđenog vremena za odjavu iz smeštaja, vežbali.
Nije bilo vanrednih događaja, svi učesnici su bili propisano obavešteni i upoznati sa rizicima i bez povreda su uspešno peli postavljene smerove.
Nakon povratka sa vežbališta, održan je sastanak na kome su analizirane izvedene aktivnosti i svako od učesnika je imao priliku da iznese utiske i postavi pitanja. Voditelji kampa su dali smernice za dalji rad svakog učesnika i naglasili da su svima na raspolaganju za pitanja i savete. Zaključak, sa kojim su se i voditelji i učesnici složili, je da je kamp ispunio ciljeve koje smo postavili, a najveći rezultat su nova znanja i motivacija sa kojom naši sportisti odlaze sa kampa.