Planinarski savez Srbije

Održan kamp mladih spelologa- Kablar 2021.

IZVEŠTAJ SA “KAMPA MLADIH SPELEOLOGA 2021.“

Organizator: Komisija za speleologiju Planinarskog saveza Srbije
Vreme održavanja: 24.-26.09.2021.godine
Mesto održavanja: Ovčar banja
Smeštaj učesnika: Planinarski dom “Dom“
Prevoz: privatni autoprevoznik iz Knjaževca, kombi sa devet mesta za putnike i privatni automobili
24.09. – Polazak iz Zaječara u 12:00, polazak iz Knjaževca u 13:00, dolazak u Ovčar banju u 19:30
26.09. – polazak iz Ovčar banje u 09:00, dolazak kod Potpećke pećine u 10:00, polazak iz Potpećke pećine u 11:00, dolazak u Ovčar banju u 12:00, polazak za Knjaževac u 16:00. Dolazak u Knjaževac u 22:00, dolazak u Zaječar u 23:00
Ishrana: organizovani doručak/ručak/večera u planinarskom domu, kao i paket užine za dva dana tokom rada na terenu u podnevnim časovima.

Učesnici:

1 Bogdana Paunović, SSU SAIS Zaječar
2 Nevena Milošević, SSU SAIS Knjaževac
3 Jovana Milošević, SSU SAIS Knjaževac
4 Nađa Simić, SSU SAIS Knjaževac
5 Aleksa Milisavljević, SSU SAIS Knjaževac
6 Boško Bradić , PD Kablar Čačak
7 Mateja Dragićević, PD Kablar Čačak

Svi maloletni učesnici kampa dostavili su potpisanu saglasnost roditelja za učešće na kamp.

Organizacija i instruktaža:

1 Milan Rajčić, SSU SAIS Zaječar- Vođa kampa. Speleolog sa višegodišnjim iskustvom
2 Vladimir Lalović , PAK Kraljevo Kragujevac-Asistent na kampu. Član Gorske službe spasavanja.

Realizacija kampa:
Kamp je realizovan kroz seriju teoretskih predavanja, praktičnih vežbi, filmske projekcije i obilaska speleološkog objekta.

Teoretski deo:
Održana su sledeća predavanja praćena video prezentacijom i pokaznim materijalom:
1. “Speleologija “ na kojem su se učesnici upoznali sa definicijom speleologije, podelom na grane i istorijskim i tehničkim razvojem
2. “Planinarske discipline“ na kojem su se učesnici upoznali sa planinarskim disciplinama u PPS

Praktični deo:
Praktični deo izveden je na boltovanoj prirodnoj steni u neposrednoj blizini doma u kojem su učesnici bili smešteni. Postavljena speleološka instalacija omogućila je postepeno napredovanje učesnika u pogledu tehničke zahtevnosti vežbi. Svi učesnici prošli su sledeće praktične vežbe po navedenom redosledu:
1. Oblačenje i podešavanje pojasa i raspored pojedinih komada opreme na njemu.
2. Ponavljanje naziva pojedinačnih elemenata opreme i njihovo korišćenje (pletenje desendera, zaključavanje desendera, otvaranje i zatvaranje vratanca na krolu i malpi, podešavanje dužine uzengije)
3. Penjanje do sidrišta – osiguravanje – spust desenderom
4. Penjanje do sidrišta – prelazak sidrišta – osiguravanje na drugom sidrištu – spust desenderom
5. Penjanjei spuštanje cele instalacije sa prelascima svih sidrišta.

Tokom izvođenja vežbi svaki učesnik bio je pod direktnim nadzorom instruktora na zemlji ili na instalaciji.

Filmska projekcija:
1. “BBC Planet Earth-Caves“ – dokumentarni film koji predstavlja osnovne pojmove i zanimljivosti iz podzemnog sveta
2. “Worlds Biggest Cave“ – dokumentarni filom o otkrići pećine sa najvećom zapreminom glavnog kanala i najvišim svodom u Vijetnamu.
3. “Inverse Everest“ – dokumentarni film o spustu i boravku u drugoj po dubini jami na svetu, Kruberi-Voronji

Obilazak speleološkog objekta:
Zbog blizine i reprezentativnosti izabrana je Potpećka pećina kao objekat u kojem će se učesnici praktično upoznati sa geomorfologijom pećina, tipovima pećinskog nakita i procesom njihovog nastanka i životinjskim svetom.

Zaključci:
Ciljevi kampa navedeni u programu ispunjeni su u potpunostu uz malu izmenu sadržaja prezentovanog materijala. Većina učesnika pokazalo je visok stepen odgovornosti na samom kampu kao i zainteresovanost za bavljenje speleologijom u narednom periodu što će biti razmotreno u vidu organizacije osnovnog kursa.

Vođa kampa
Milan Rajčić