Planinarski savez Srbije

Održan kamp mladih i perspektivnih sportista- planinarska orijentacija

IZVEŠTAJ SA KAMPA PLANINARSKE ORIJENTACIJE ZA PERSPEKTIVNE MLADE TAKMIČARE I TAKMIČARKE

PLANINARSKI DOM – OVČAR BANJA 12-14.11.2021.

Petak 12.11.2021.god.
Nakon sastavljanja grupe od 16 mladih orijentiraca i 4 instruktora, krenulo se u realizaciju zadatka kampa. Grupu je sačinjavalo 7 orijentiraca iz Pobede i 9 iz Čelika sa 3 instruktora iz Čelika i jednim iz Pobede. Rukovodilac grupe je Branko Grujić, a instruktori-treneri:Saša Nikolić, Dragan Tasić i Dimitrije Adžić.
Na put se krenulo iz Beogreda iz Skerlićeve u 16:00, sa članovima Pobede, pa preko Smedereva, gde su ušli članovi Čelika i stiglo se kod doma u banji u 19:50. Prethodno su autom Saše Nikolića, radi pripreme uslova za rad na terenu došli treneri Saša Nikolić i Dragan Tasić.
Nakon smeštaja i večere krenulo se u realizaciju sledećeg programa kampa:

petak 12. novembar 2021. godine

 • 19:00 Smeštaj i večera
 • 20:30 Otvaranje kampa, Predstavljanje programa kampa, Pripreme za naredni dan Branko Grujić, Saša Nikolić i Dragan Tasić
 • 23:00 Spavanje

subota 13. novembar 2021. godine

 • 08:00 Doručak
 • 10:00 Rad na terenu
  Napredne tehnike orijentisanja: čitanje reljefa i određivanje, biranje najboljih varijanti između kontrola Svi predavači i pomoćnici
 • 14:00 Ručak i pauza
 • 16:00 Zadaci u planinarskoj orijentaciji
  Zadaci za učenje čitanja reljefa
 • 20:00 Večera
 • 21:00 Pravilnik takmičenja
  Analiza i iskustva sa terena
  Diskusija
 • 23:00 Spavanje

nedelja 14. novembar 2021. godine

 • 08:00 Doručak
 • 10:00 Kontrolno takmičenje
 • 14:00 Ručak
 • 15:00 Zatvaranje kampa

Otvaranje kampa izvršio je operativni rukovodilac Branko Grujić, sa upoznavanjem učesnika o programu, principima rada očekivanjima. Izvršeno je predastavljanje i upoznavanje. Potom su treneri upoznali učesnike sa detaljima rada za sutrašnji dan i tehničkim delom, uopšte. Učesnici kampa iskazali su svoja očekivanja, koja su upisali u cvoje sveske za beleške.

Subota 13.11.2021.god.
Krenulo se u grupni obilazak terena, za određivanje najpovoljnijih varijanti prilaza pozicijama koje su treneri odredili, kao moguće kontrolne tačke. Razne pozicije napadnih i zaustavnih tačaka, radi sigurno kretanja, ali i korekcije putanje, ako dođe do nekih nepreciznosti. Išlo se sa procenama daljine, visinskih razlika, vremena potrebnog za savladavanje dela staze do kontrole. Savladavanje staze u varijantama kretanja hodom, sporijim trčanjem i brzim trčanjem. Nakon svih ovih varijanti, a saglasno želji dece, koja de sada nisu bila na vrhu Kablar, odlučeno je da ih izvedemo na vrh. Tako su svi učesnici izašli na vrh Kablara 889 mnv. Posle povratka u dom, nakon 5 sati boravka na terenu, po lepom sunčanom vremenu, deca su bila oduševljena, zadovoljna svojim uspehom.
Popodnevni i večernji termin iskorišćen je za analizu prepodnevnog prolaska staze, za rešavanje zadataka iz topografije i razgovor o pravilniku. Zadati su sledeći zadaci:
1 – KT1 Odredi kontrolnu tačku na preseku azimuta 64° sa kote 630 i azimuta 309° sa kote 513, Sveti Sava.
2 – KT2 Odredi kontrolnu tačku na preseku koordinata 74 33 610 i 48 64 160.
3 – KT3 Odredi kontrolnu tačku na preseku azimuta 30° sa kote 343 i koordinate 74 34 500.
4 – KT4 Odredi kontrolnu tačku na preseku azimuta 346° sa kote 885 i kontraazimuta 220° sa kote 432.
5 – KT5 Odredi kontrolnu tačku na preseku azimuta 323° sa KT2 i kontraazimuta 207° sa kote 737.
6 – KT6 Odredi kontrolnu tačku na preseku azimuta 90° sa kote 889 i udaljenosti 530m.
Da li se ta tačka vidi sa kote 889? Nacrtaj profil terena između te tačke i kote 889.

Potom je u određenom terminu izvršena diskusija o rešavanju zadataka, analiza kretanja po stazi,sa prepodnevnog treninga. Sledila je prezentacija pravilnika za Planinarska orijentaciona takmičenja. Tu kroz pravilnik u delu teoretskih pitanja učesnike smo podelili u tri grupe, te u vidu kviza postavljali smo teorijska pitanja koja se daju na testovima. Bilo je tu pitanja iz raznih oblasti:orijentisanja, topografije, geografije,prve pomoći, meteorologije, opreme za planinarenje i nekih opštih pojmova. Bilo je zabavno, takmičarski a pobednika nismo dobili, ali ti i nije bila svrha. Tako smo ovaj skup pridobili za više razumevanja i pripreme za učešće na POT-u.
Nakon toga, instruktori su uradili plan kontrola, svih kontrola, za dve grupacije, pionirska i juniorska. Pionirska staza je planirana u dužini od 3,5 km sa 8 kontrola, a juniorska sa dužinom 5,7 km i 11 kontrola. Master plan svih kontrola.

Izvršena je procena sposobnosti učesnika, te razvrstavanje u grupe onih koji mogu ići ne dužu stazu, kao i onih koji mogu ići sami. Za dužu stazu opredelili smo četiri učesnika za samostalnu trku i jedan par. Za kraću stazu opredelili smo 5 za samostalnu trku i dve para. Na bazi takog opredelenja i sposobnosti učesnika, miksovanja starta, uradili smo startnu listu, u kojoj je princip bio da prvo startuju najsposobniji.
Startna lista:
10:30 Ilija Milutinović samostalno-kraća staza
10:35 Nemanja Vasiljević samostalno-duža staza
10:40 Nikola Tasić samostalno-kraća staza
10:45 Sofija Nikolić samostalno-duža staza
10:50 Pavle Trkulja samostalno–kraća staza
10:55 Milica Vasiljević samostalno-duža staza
11:00 Lazar Milutinović samostalno-kraća staza
11:05 Ana Kaluđerović i Mihajlo Minić u paru-duža staza
11:10 Natalija Žebeljan samostalno-kraća staza
11:15 Dunja Radojević samostalno-duža staza
11:20 Irina Raičević i Sara Savić u paru-kraća staza
11:25 Andrija Raičević i Lana Ivković u paru-kraća staza
Opredeljenje je da svi takmičari, bez obzira na da li trče u paru ili samostalno verifikuju svoj prolaz čipovima.

Nedelja 14.11.2021.god.
Ovaj dan je određen za kontrolnu trku. Na bazi opredeljenja i startne liste trka je počela sa nešto zakašnjenjanja. Do zakašnjenja je došlo zbog korekcije staze, zbog nekih slabije pristupačnih mesta. Postavljači kontrola, o ovom delu, vratili su informaciju u takmičarski centar, nakon čega je sledila korekcija u karti, pa odlaganje prvog starta za 11:20. Svim učesnicima je sugerisano da daju prednost preciznom u odnosu na brzinu kretanja, tako da rezultat-vreme trke nije najvažniji. Imali smo njih 9 koji su trčali samostalnutrku i 6 koji su trčali u tri ekipe. Svi koji su startovali prošli su stazu ali ne u celosti. Celu stazu sa svim kontrolama nažlo je 8 učesnika, u pionirskoj 7 i juniorskoj 1. U pionirskoj, najbolje vreme postigao Ilija Milutinović, a seniorskoj Nemalja Vasiljević. Vremena boravka na stazi su suviše duga u odnosu na koncepciju staze i teren. Sa ovom decom, treba još mnogo raditi, kako na tehnici tako i na kondiciji, kao i na želji da se nadmeću. Za vreme trke dva trenera koja su postavljala stazu, sve vreme su bila na terenu. Ovo pre svega radi bezbednosti učesnika, ali i praćenja njihpvog kretanja. Na trku nije išao jedan učesnik, zbog ranijeg povratka kući, zakazanog lekarskog preglada, Anja Radosavljević. Nakon trke obavili smo analizu. Obavljena je diskusija o rezultatima, ostverenim i neostvarenim očekivanjima svakog od učesnka. U visokom procentu očekivanja učesnika su ostvarena. Zadovoljstvo se moglo pročitati sa lica.
Postignuta su sledeće vremena na stazi:
Pionirska:
1. Ilija Milutinović 125:48 samostalno-kraća staza
2-3. Andrija Raičević i 175:33
2-3. Lana Ivković 175:23 u paru-kraća staza
4. Lazar Milutinović 194:14 samostalno-kraća staza
5. Natalija Žebeljan 198:45 samostalno-kraća staza
6. Pavle Trkulja 204:25 samostalno–kraća staza
7. Nikola Tasić 214:29 samostalno-kraća staza
8-9. Irina Raičević 212:24 -5KT
8-9. Sara Savić 212:17 u paru-kraća staza -5KT
Juniorska:
1. Nemanja Vasiljević 157:59 samostalno-duža staza
2. Milica Vasiljević 217:26 samostalno-duža staza -1KT
3. Dunja Radojević 195:59 samostalno-duža staza -8KT
4.-5. Ana Kaluđerović i 207:01 -8KT
4.-5. Mihajlo Minić 207:01 u paru-duža staza -8KT
bp Sofija Nikolić izgubila čip samostalno-duža staza
Kamp je zatvoren u 17:30, nešto kasnije jer se zbog zakasnelog starta, i dužeg boravka na stazi sa sakupljanjem kontrola ušlo u noć. Nakon sređivanja opreme, pakovanja, polazak iz banje bio je u 18:15. U Smederevo smo stigli u 21:45, a Beograd u 22:45. Tako se može konstatovati da je kamp završen, uspešno završen.
Na raspolaganju nam je bio dom Železničara kao i ljubanjno osoblje na čelu sa domaćinom Vidojem. Sem osoblju doma, zahvaljujem se prevozniku, instruktorima u kampu i svim učesnicima.