Planinarski savez Srbije

Odluka o načinu postupanja takmičara, Komisije za planinasko trčanje

Na elektrosnkoj sednici Komisije za planinasko trčanje PSS, održanoj 04.08.2022.god, donosi sledeću,

ODLUKU

O načinu postupanja takmičara tokom, nakon završetka trke i tokom ceremonije dodele nagrada i priznanja za ostvareni uspeh na trkama Planinskog trčanja PSS

  • Svaki takmičar koji ostvari plasman na trci Planinskog trčanja PSS koji podrazumeva učešće na ceremoniji dodele nagrada i priznanja dužan je da prisustvuje istoj,
  •  Svi takmičari koji učestvuju na trci Planinskog trčanja PSS dužni su da u svakom trenutku takmičenja budu prikladno odeveni, u gornjem i donjem delu sportske opreme,
  • Svaki takmičar koji je svojim plasmanom ostvario pravo na dodelu nagrada i priznanja na pobedničkom postolju dužan je da na postolje izađe prikladno odeven u gonjem i donjem delu sportske opreme,
  • Nije dozvoljen izlazak na pobedničko postolje u ime drugog takmičara koji se nije pojavio na ceremoniji dodele nagrada i priznanja.
  • Takmičari su dužni da startni broj nose vidno istaknut na grudima.

Svako ne pridržavanje navedenih stavki Odluka povlači disciplinsku odgovornost u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti PSS.

Za poštovanje primene ove Odluke zaduženi su delegat i glavni sudija takmičenja koji su dužni da ovakve prekršaje unesu u Zapisnik sa takmičenja i podnesu prijavu Disciplinskom sudiji PSS.

  • Neizlaskom na pobedničko postolje takmičar gubi pravo na nagrade koje mu slede od sponzora i organizatora

Odluka stupa na snagu datumom usvajanja
Komisija za planinsko trčanje PSS
Predsednik Vladislav Cenić