Planinarski savez Srbije

ОБУКУ ЗА ЗВАЊЕ ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ 3.Б КАТЕГОРИЈЕ

Служба водича ПСС објављује

ПОЗИВ

ОПО/КЛУБОВИМА ДА ПРИЈАВЕ ПОЛАЗНИКЕ ЗА

ОБУКУ ЗА ЗВАЊЕ ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ 3.Б КАТЕГОРИЈЕ

21.-26.05.2024.

Закон о спорту Републике Србије, прописује да чланови ОПО/клубова, који желе да постану планински водичи, морају да заврше обуку која се састоји из 2 дела:

1. општих предмета по Програму за оспособљавање за звање Спортски водич планинарства, на акредитованој високошколској установи из области спорта
2. стручних предмета по Програму обуке Службе водича ПСС

Општи и посебни услови за учешће на обуци, дефинисани су Планом и Програмом обуке за звања Планински водич:

 • Обука за звање Планински водич 3.Б категорије је оспособљавање планинара за вођење група у летњим условима, на теренима без снега и леда, који не захтевају употребу техничких средстава, осим пешачких штапова, и чија конфигурација не може бити узрок пада, до висине од 3.000 m.

УСЛОВИ ЗА ДОЛАЗАК НА ОБУКУ

ОПШТИ УСЛОВИ

 • да има навршену најмање 21 годину живота
 • да је члан основне организације чланице ПСС
 • да има препоруку матичне основне организације
 • да има стечену најмање средњу школску спрему
 • да има завршену основну планинарску обуку
 • да има завршен курс из планинарске оријентације
 • да има лекарско уверење о способности за учествовање у обуци, не старије од шест месеци,
 •  да положи пријемни испит пред трочланом комисијом Службе

ДОДАТНИ УСЛОВИ

 •  да има искуство у планинарењу од најмање три године
 • да је учествовао на најмање 20 различитих акција у летњим условима
 •  да је попео најмање 5 врхова виших од 2.000 м у летњим условима

ОПШТИ ДЕО ОБУКЕ НА ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

 • За пријављивање на овај део обуке, потребно је поступити по упутству Факултета за спорт и психологију ТИМС, или Високе школе струковних студија Спортска академија у Београду, са којима ПСС има потписан уговор о сарадњи.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕО ОБУКЕ

 • Обука се изводи у Центру за обуку планинских водича ПСС на Сопотници.
 • Пријављивање се врши електронским путем, слањем документације са званичне мејл адресе клуба на адресу: sluzbavodica@pss.rs, најкасније до 03.05.2024. године.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ СЛУЖБА ВОДИЧА

 • скенирано Уверење о завршеној основној планинарској обуци,
 • скенирано Уверење спортског лекара о здравственој способности, не старије од 6 месеци,
 • фотографију у .ЈПГ формату (3×3,5 cm, 300 dpi – као за личну карту).
 • Кандидати који до почетка специјалистичког дела обуке не заврше општи део на факултету, картицу планинског водича, која уједно представља дозволу за рад, могу добити тек по достављању комплетне документације.
 • Максималан број полазника је 15. Уколико буде више пријављених полазника, биће организовано више смена. Смештај и исхрана су на бази пуног пансиона у вишекреветним собама у планинарском дому Сопотница.

СПИСАК НЕОПХOПДНЕ ОПРЕМЕ

 •  планинарске ципеле, средство за одржавање ципела, резервне пертле,
 • транспортни ранац до 80l, ранац до 40l,
 • врећа за спавање у летњим условима,
 • подметач, шаторско крило,
 • јакна отпорна на ветар и кишу,
 • дуксерица од полара,
 • планинарске панталоне,
 • камашне,
 • чарапе (више пари),
 • чеона лампа са резервним батеријама,
 • посуда за воду,
 • прибор за јело,
 • резервна гардероба за боравак у дому,
 • патике и папуче,
 • прибор за личну хигијену,
 • комплет прве помоћи,
 • прибор за писање (свеска, оловка, гумица, лењир, угломер),
 • бусола (компас), ГПС уређај (ко поседује)
 • лична документа (планинарска картица са маркицом за текућу годину, лична карта и здравствена картица).

Ради успешнијег савладавања обуке, потребно је научити везивање основних чворова: осмица, лађарац, полулађарац, машард, чвор за надовезивање, прусиков чвор, водички чвор, лептир.

КОТИЗАЦИЈА

 • Цена обуке је непромењена и износи 32.000,00 динара.
 • У цену је урачунато: смештај и храна у дому на бази пуног пансиона, писани материјал за обуку, мајица, значка, ИД картица, и организациони трошкови наставног тима.
 • ОПО/клубови, обавезни су да уплате котизацију за обуку, најкасније до 10. маја 2024. године, на жиро рачун Планинарског савеза Србије 325-9500600031176-30, са назнаком „Обука за звање Планински водич 3.Б категорије, за (име и презиме кандидата)”.
 • Уплата се врши искључиво преко текућег рачуна ОПО. Уплате од физичких лица неће бити прихваћене.
 • Пријављени кандидати ће бити обавештени о датуму и месту одржавања интервјуа и обуке из планинарске оријентације. За додатне информације обратити се на адресу: sluzbavodica@pss.rs.