Planinarski savez Srbije

OBUKA VODIČA 3B I 3. KATEGORIJE

POZIV

OPO/KLUBOVIMA DA PRIJAVE POLAZNIKE ZA

OBUKU ZA ZVANjE PLANINSKI VODIČ 3.B I 3. KATEGORIJE

Zakon o sportu Republike Srbije, propisuje da članovi OPO/klubova, koji žele da postanu planinski vodiči, moraju da završe obuku koja se sastoji iz:

1. opštih predmeta po Programu za osposobljavanje za zvanje Sportski vodič planinarstva, na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti sporta
2. stručnih predmeta po Programu obuke Službe vodiča PSS Opšti i posebni uslovi za učešće na obuci, definisani su Planom i Programom obuke za zvanja Planinski vodič.

OPŠTI DEO OBUKE NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI IZ OBLASTI SPORTA

Za prijavljivanje na ovaj deo obuke, potrebno je postupiti po uputstvu Fakulteta za sport i psihologiju TIMS u Novom Sadu, ili Visoke škole strukovnih studija Sportska akademija u Beogradu, sa kojima PSS ima potpisan ugovor o saradnji.

SPECIJALISTIČKI DEO OBUKE

Prijavljivanje za stručni deo obuke, koji se održava u Centru za obuku vodiča PSS na Sopotnici,

 • vrši se elektronskim putem, slanjem (sa zvanične mejl adrese kluba),
 • popunjenog i overenog Obrasca  br. 40 V,
 • na mejl adresu: sluzbavodica@pss.rs,
 • najkasnije do 1.06.2023. godine.

Uz prijavni obrazac, OPO/klubovi za svoje kandidate treba da dostave:

 •  skenirano Uverenje o završenom stručnom osposobljavanju na visokoškolskoj ustanovi,
 • skenirano Uverenje o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci,
 • skenirano Uverenje o završenom kursu planinarske orijentacije, po Programu Komisije za planinarsku orijentaciju,
 • skenirano Uverenje sportskog lekara o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci),
 • fotografiju u .JPG formatu (3×3,5 cm, 300 dpi – kao za ličnu kartu).

Kandidati koji do početka Specijalističkog dela obuke ne završe Opšti deo na fakultetu, značku i ID karticu planinskog vodiča, koja predstavlja dozvolu za rad, mogu dobiti tek po dostavljanju kompletne dokumentacije.

Obuka će se održati po sledećem rasporedu:

 •  3.B kategorija 24.-29.07.2023.
 • 3. kategorija 29.07.-06.08.2023.

Maksimalan broj polaznika u grupi u je 15. Ukoliko bude više prijavljenih polaznika, biće organizovano više smena.

U cilju podizanja kvaliteta obuke i smanjenja cene kotizacije, deo teorijskih predavanja će biti održan u Regionalnim stanicama Službe, pre početka Specijalističkog dela obuke, o čemu će polaznici blagovremeno biti obavešteni.

KOTIZACIJA:

U kotizaciju je uračunato:

 • smeštaj i ishrana u domu (na bazi punog pansiona),
 • pisani materijal za obuku,
 • značka i ID kartica,
 • majica i
 • organizacioni troškovi nastavnog tima.

Kotizacija za obuku 3.B kategorije iznosi 29.000,00 dinara.

Kotizacija za obuku 3. kategorije iznosi 39.000,00 dinara.

Moguće je plaćanje u ratama, do početka obuke.
Uplata se vrši isključivo sa računa OPO/kluba, na račun Planinarskog saveza Srbije 325- 9500600031176-30, sa naznakom „Obuka za zvanje Planinski vodič 3.B/3. kategorije, za (ime i prezime kandidata)”.

Uplate od fizičkih lica neće biti prihvaćene.
Za dodatne informacije obratiti se na adresu:sluzbavodica@pss.rs