Planinarski savez Srbije

OBUKA VODIČA 3. KATEGORIJE

POZIV

OSNOVNIM PLANINARSKIM ORGANIZACIJAMA I KLUBOVIMA

KOJI IMAJU POLAZNIKE ZA OBUKU
ZA ZVANJE PLANINSKI VODIČ III KATEGORIJE

Zakon o sportu Republike Srbije, propisuje da članovi osnovnih planinarskih organizacija i klubova, koji žele da postanu planinski vodiči, moraju da završe obuku koja se sastoji iz stručnih predmeta po Programu obuke Službe vodiča PSS i opštih predmeta po Programu za osposobljavanje na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti sporta.

 • OPŠTI DEO OBUKE NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI IZ OBLASTI SPORTA

Polaznici obuke za zvanje planinski vodič III kategorije, prvo moraju da na visokoškolskoj ustanovi, završe stručno osposobljavanje iz opštih predmeta.

Za prijavljivanje za ovaj deo obuke, potrebno je postupiti po uputstvu Fakulteta za sport i turizam TIMS-a ili Visoke škole strukovnih studija ,,Sportska akademija,, u Beogradu, sa kojima PSS ima potpisan ugovor o saradnji.

Polaznici koji uspešno završe opšti deo, za stručni deo obuke na Sopotnici, treba da se prijave elektronski popunjenim obrascem br. 40 V, na mejl adresu: sluzbavodica@pss.rs, najkasnije do kraja maja 2022 godine.

Uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti skenirana dokumenta:

 • uverenje sportskog lekara o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od šest meseci ),
 • fotografiju u JPG formatu ( kao za ličnu kartu ),
 • uverenje o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci,
 • kursu planinarske orijentacije po Programu Komisije za planinatsku orijentaciju i završenom stručnom osposobljavanju na jednoj od navedenih visokoškolskih ustanova.

 

 • SPECIJALISTIČKI DEO OBUKE NA SOPOTNICI

Obuka za zvanje planinski vodič III kategorije, biće održana od 29.07.- 07.08. 2022. na Sopotnici kod Prijepolja.

Ukoliko bude više prijavljenih polaznika, nego što je kapacitet doma, biće organizovana i druga smena od 08.-16.08.2022. godine.
U smeni može biti najviše 30 polaznika.

Polaznici obuke biće smešteni u višekrevetnim sobama u planinarskom domu Sopotnica, koji je u vlasništvu PD „ Kamena Gora “ iz Prijepolja.

Obuku će održati nastavni tim Službe planinskih vodiča PSS, koji čine instruktori, operativni treneri i ostali članovi.

Svi polaznici, treba da budu u planinarskom domu Sopotnica, najkasnije do 19,00 časova, prvog dana smene. Nastavni tim, od tog trenutka počinje sa obukom.

Nakon dobijanja konačnog spiska polaznika obuke, preporučujemo svim polaznicima iz istog mesta boravka, da se konsultuju oko zajedničkog prevoza, čime bi smanjili troškove i povećali udobnost putovanja.
Iskustvo nastavnog tima i domaćina, omogućiće nam da u potpunosti i bezbedno realizujemo plan obuke uz maksimalan zajednički napor polaznika i nastavnog tima.

Da bi ovo bilo moguće, osim organizacionih problema koje je nastavni tim sa domaćinima već rešio ( smeštaj, ishrana, prostor za nastavu) postoje dva problema koja moramo da rešavamo zajednički:

 • Svako kašnjenje, neurednost ili ne pridržavanje dnevnog rasporeda aktivnostima kog učesnika, umnožava se brojem polaznika i predavača. Zbog ovoga je precizno poštovanje plana, rasporeda i discipline, imperativ za sve nas.
 • Magacin službe raspolaže svom potrebnom zajedničkom opremom i ličnom tehničkom opremom za 10 polaznika. Ova količina opreme neće biti dovoljna da je svi istovremeno koriste u koliko sami polaznici nabavkom, pozamljivanjem ili iznajmljivanjem, ne reše ovaj problem. Nastavni tim od svih polaznika i njihovih klubova očekuje da se u zajedničkom interesu nesmetanog odvijanja intezivne obuke, rešavanju ovog problema posvete maksimalno.
  Svako razmenjivanje opreme tokom izvođenja obuke smanjuje njen intezitet, pa samim tim dovodi u pitanje i krajnji rezultat u ograničenom vremenu kojim raspolažemo.

Svi polaznici obuke moraju da ponesu:
Svi polaznici obuke su obavezni da imaju planinarsku opremu za boravak u planini za devet dana u letnjim uslovima.

Neophodna oprema je:

 • planinarske cipele, sredstvo za održavanje cipela, rezervne pertle,
 • transportni ranac do 80l, ranac do 40l, vreća za spavanje u letnjim uslovima,
 • podmetač, šatorsko krilo, vetrovka, polar, presvlake, čarape ( više pari ), prigodne planinarske pantalone, kamašne, pribor za ličnu higijenu, komplet prve pomoći,
 • pribor za pisanje ( sveska, olovka, gumica, lenjir, uglomer ),
 • lična dokumenta ( planinarska kartica, lična karta i zdravstvena kartica ),
 • busola ( kompas ), GPS – ko poseduje, tri karabinera sa maticom,
 • dva pomoćna užeta od 3 do 4 m., debljine 6 mm, jedna šivena traka dužine 1,20 m.
 • jedna šivena traka dužine 60 cm., Petzl reverso ili odgovarajuća sprava drugog proizvođača,
 • posuda za vodu,
 • pribor za jelo ( posuda, kašika, viljuška, nož ), alpionistička kaciga , pojas.

VAŽNE NAPOMENE:
Radi uspešnijeg savladavanja obuke, potrebno je naučiti vezivanje šest osnovnih čvorova: vodički, prusikov, čvor za nadovezivanje, osmicu, lađarac i polulađarac.
Radi uspešnog praćenja obuke, neophodno je biti odgovarajuće fizički pripremljen.
Da biste svoju pripremljenost proverili i po potrebi unapredili, neophodno je da sami izvršite proveru putem Kuperovog testa.

TEST FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI – KUPEROV TEST
Na stazi od 400 m. trči se 12 min. i meri se pređeno rastojanje.
U zavisnosti od toga, koliko je rastojanje pretrčano ili prepešačeno, dobija se nivo izdržljivosti, a prema starosti i polu planinara.

Godine starosti i pol Veoma dobro Dobro Prosečno Loše Veoma loše
20-29 М 2800+ m 2400-2800 m 2200-2399 m 1600-2199 m 1600- m
20-29 Ž 2700+ m 2200-2700 m 1800-2199 m 1500-1799 m 1500- m
30-39 М 2700+ m 2300-2700 m 1900-2299 m 1500-1899 m 1500- m
30-39 Ž 2500+ m 2000-2500 m 1700-1999 m 1400-1699 m 1400- m
40-49 М 2500+ m 2100-2500 m 1700-2099 m 1400-1699 m 1400- m
40-49 Ž 2300+ m 1900-2300 m 1500-1899 m 1200-1499 m 1200- m
50 + М 2400+ m 2000-2400 m 1600-1999 m 1300-1599 m 1300- m
50 + Ž 2200+ m 1700-2200 m 1400-1699 m 1100-1399 m 1100- m

 

Ukoliko su vam rezultati loši ili veoma loši, dovodi se u pitanje pohađanje obuke.
U tom slučaju, pristupite trenažnom programu dovođenja u kondiciju.

KOTIZACIJA
U kotizaciju je uračunato: spavanje u domu, doručak, užina, ručak, večera, pisani materijal za obuku, značka i ID kartica, majica i organizacioni troškovi instruktora i predavača.
Kotizacija za obuku iznosi 32.000,00 dinara.
Osnovne planinarske organizacije i klubovi, obavezni su da uplate kotizaciju zaobuku do 30. juna 2022. godine, na žiro račun Planinarskog saveza Srbije
325-9500600031176-30 sa naznakom „ Obuka za zvanje planinski vodič III kategorije “.  (uplata se vrši isključivo preko tekućeg računa OPO, uplate od fizičkih lica biće vraćene uplatiocu)
Uplate pristigle posle ovog datuma neće biti prihvaćene.
Polaznici će po redosledu prijavljivanja biti raspoređeni u smene i o tome će biti obavešteni, čim bude popunjena prva smena, a najkasnije prvog radnog dana u junu mesecu.

Za informacije, polaznici treba da se obrate na mejl adresu: sluzbavodica@pss.rs

Načelnik Službe vodiča:
Zoran Kontić vodič MB 131