Planinarski savez Srbije

OBAVEŠTENJE

U odeljku “PLANINARSKI OBJEKTI” postavljen je spisak planinarskih objekata za prenoćište, sa pripadajućim podacima. Objekti nose prefiks kategorije kojoj pripadaju (planinarski dom, kuća, sklonište ili bivak). Mole se svi vlasnici i korisnici ovih objekata da pogledaju tabelu, provere podatke, dostave kancelariji Saveza dopunu ili ispravku, kako bi podaci bili što tačniji za korisnike našeg sajta.