Planinarski savez Srbije

Obaveštenje o prvoj registraciji sportista

Na osnovu čl. 19. Registracionog pravilnika PSS, prilikom podnošenja zahteva za prvi upis sportiste u registar, predsednici PSO/Klubova i Komisija, podnose sledeću dokumentaciju:
– Zahtev za upis u registar ( obrazac broj 023 ),
– kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
– kopiju pristupnice člana u PSO/Klub ili potvrdu od PSO/Kluba da je njihov član,
– kopiju ugovora o međusobnim pravima i obavezama između sportiste i PSO/Kluba
( ako ima potpisan ugovor ),
– potpisanu izjavu da se sportista planinarstvom bavi na sopstvenu odgovornost
( obrazac broj 027 ),
– fotografiju u JPG formatu kao za ličnu kartu,
– dokaz o uplati troškova upisa u registar ( iznos od 200,00 din. uplaćen na tekući račun PSS 325-9500600031176-30 sa naznakom: za izradu takmičarske knjižice ).
Obrasci broj 023 i 027 moraju biti popunjeni i potpisani od strane sportiste i ovlašćenog lica PSO/Kluba.
Za maloletna lica, na obrascu broj 023 mora biti potpisan i jedan od roditelja i priložena kopija njegove lične karte

Lazar Popara

Komisija za vođenje registra

Kompletno obaveštenje možete pogledati ovde.