Planinarski savez Srbije

Obaveštenje o prvoj registraciji sportista

O B A V E Š T E Nj E

Zbog novih propisa, PRVA REGISTRACIJA sportista će se vršiti na sledeći način:

  • OPO/Klub, na memorandumu OPO/Kluba sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja zvaničan zahtev za izradu takmičarskih knjižica, na adresu PSS sa naznakom „za Komisiju za vođenje registra“.
  • U zahtevu se mora navesti adresa na koju treba poslati takmičarske knjižice;
  • Po prijemu zahteva, KVR obaveštava kancelariju PSS da OPO/Klubu dostavi predračun za izradu takmičarskih knjižica;
  • KVR vrši izradu takmičarskih knjižica:
  • Nakon izvršene uplate, KVR vrši upis takmičara u Bazni kamp;
  • Takmičarske knjižice se dostavljaju na adresu OPO/Kluba.

NAPOMENE:

  • Novčana naknada za izradu takmičarskih knjižica, vrši se sa računa OPO/Kluba, na račun PSS.
  • Fizička lica ne mogu da vrše uplate na račun PSS.
  • Ukoliko fizičko lice izvrši uplatu, uplata će mu biti vraćena.
  • Registracija sportiste će se izvršiti, kada se ispoštuje uplata sa računa na račun.

Komisija za vođenje registra

Predsednik KVR:
Lazar Popara