Planinarski savez Srbije

Obaveštenje o otkazivanju RA “Marš tragom drugog prekobrojnog puka”

Poštovane kolege planinari,

Obaveštavamo Vas da smo zbog trenutne epidemiološke situacije doneli odluku da otkažemo RA “Marš tragom drugog prekobrojnog puka” koja je trebalo da se održi 15. avgusta ove godine.

PSD “Cer” Šabac