Planinarski savez Srbije

Obaveštenje komisije za vođenje registra

Svim planinarskim organizacijama koje prijavljuju takmičare

Poštovani od 01.04.2022. počela je sa radom novoformirana komisija za registar, pa vas podsećamo da prilikom prijava takmičara šaljete u elektronskom obliku KOMPLETNU dokumentaciju prema sada važećem Pravilniku za registar što znači:

  • Fotografiju .jpg ili  .jpeg formatu sa veličinom označenom u Pravilniku,
  • Fotokopiju L.K. (za punoletne),
  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (maloletna lica),
  • Zahtev za upis u registar sportiste Obrazac 23,
  • Potpisanu izjavu sportiste (punoletni) ili potpisanu izjavu roditelja ili staratelja (maloletna lica) Obrazac 027.

Takođe vas molimo da ukoliko prijavljujete više takmičara u jednom dokumentu napravite spisak sa podacima:

  • ime i prezime,
  • datum rođenja a
  • takmičarska dokumenta spakujte u folder sa imenom takmičara, ukoliko je fajl većih dimenzija kompersujte ga u formatu .rar.

Ubuduće sve nekompletne i neispravne prijave nećemo razmatrati.

Dokumentaciju slati na obe adrese:  office@pss.rs i registar@pss.rs

Predsednik komisije
Goran Burić