Planinarski savez Srbije

Обавештење Комисије за регистар

Основним организацијама Планинарског савеза Србије,

Комисија за вођење регистра Планинарског савеза Србије овим путем жели да вам се обрати у вези са процедурама и документацијом потребном за упис такмичара у регистар спортиста.

Нажалост, уочен је тренд подношења захтева од стране великог броја Основних организација, непосредно пред одржавање такмичења. Оваква пракса изузетно отежава рад Комисије и ствара додатне компликације у процесу обраде захтева.

У циљу ефикасније процедуре и несметаног тока рада, подсећамо вас на неопходну документацију:

1. Оверени и потписани Образац 27 (Захтев за упис)
2. Потписана Изјава о одговорности (Образац 23) – обрасци доступни на сајту ПСС
3. Фотографија портрета такмичара (као за личну карту).
4. Фотокопија предње стране личне карте или очитани подаци са личне карте. За малолетне, извод из матичне књиге рођених или копија пасоша.

Такође, обавештавамо вас да Комисија неће бити у могућности да обрађује захтеве у периоду од среде пре такмичења до његовог завршетка. Хитне захтеве упућене у том периоду нећемо бити у прилици да разматрамо.

Комисија ће узимати у разматрање искључиво захтеве послате са званичних адреса Основних организација. Молимо вас да се у комуникацији придржавате ове процедуре.

Апелујем на вас да своју документацију подносите благовремено како бисмо избегли гужве и омогућили несметан процес обраде захтева. Унапред се захваљујем на разумевању и сарадњи.

Са поштовањем,

Горан Бурић
Председник Комисије за вођење регистра