Planinarski savez Srbije

Oбавештење Антидопинг агенције Републике Србије

Преносимо вам обавештење Антидопинг агенције Републике Србије дужностима спортиста у смислу коришћења недозвољених супстанци. Молимо вас да о наведеном информишете своје спортисте.
ОБАВЕШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНИМ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА
Поштовани,
Према принципу апсолутне одговорности коју дефинише Светски антидопинг кодекс, дужност сваког спортисте је да осигура да ниједна забрањена супстанце не уђе у његово тело. Спортисти су одговорни за присуство било које забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у њиховом телесном узорку, чак и онда када у поступању спортисте не постоји намера, пропуст, немар или свесно коришћење. У складу са тим, постоје случајеви када је спортиста допинг позитиван услед коришћења контаминираног суплемента, суплемента који садржи забрањену супстанцу или чак коришћења лека који му је преписао лекар, а да при томе није имао намеру да се допингује.
Како би помогла спортистима, Антидопинг агенција Републике Србије, као један од својих програма континуиране едукације, издаје и бесплатна мишљења о саставу суплемента и лека, односно о присуству забрањених супстанци у њиховим саставима.
Захтеви се подносе онлајн, путем веб сајта Антидопинг агенције и спортиста у року од три дана добија одговор на поднети захтев.
Захтев за мишљење о суплементу је могуће поднети путем линка:
https://www.adas.org.rs/suplementi/misljenje-o-suplementu/
док је захтев за мишљење о леку је могуће поднети путем линка:
https://www.adas.org.rs/tue/misljenje-o-leku/
Приликом подношења захтева за мишљење о суплементу, треба имати у виду да се издато мишљење односи искључиво на потенцијално присуство забрањених допинг супстанци у декларисаном саставу суплемента, према подацима који се могу наћи на интернет страницама произвођача или дистрибутера, које је проследио спортиста у захтеву. С обзиром на то да суплементи могу да садрже супстанце које нису декларисане, ово мишљење не ослобађа одговорности спортисту за евентуалну повреду антидопинг правила, јер се односи на декларисани састав наведених суплемената (који не мора да буде тачан) и дато је у форми савета.