Planinarski savez Srbije

Predlog kompleta prve pomoći

Medicinska komisija PSS napravila je predlog kompleta prve pomoći.

  • Predlog komleta prve pomoći za Vodiče:

1. PVC kesa 40×60  (1 komad)
2. PVC rukavice za jednokratnu upotrebu (3 para)
3. Zaštitno sredstvo za davanje veštačkog disanja za  jednokratnu upotrebu (2 komada)
4. Izotermalni pokrivač za jednokratnu upotrebu 150x200cm (2 komada)
5. Prvi zavoj, sterilan, 10x5cm (1 komad)
6. Prvi zavoj, sterilan, 12x10cm (1 komad)
7. Koliko zavoj 10cmx5m (2 komada)
8. Koliko zavoj, 8cmx5m (2 komada)
9. Sterilna gaza , 80x 50cm (1 komad)
10. Sterilna gaza 80x100cm (1 komad)
11. Sterilna kompresa 10x10cm,od 12 slojeva (5 komada)
12. Adhezivni zavojni materijal 8x10cm (2 komada)
13. Trouglasta marama (100x100x140) (2 komada)
14. Flaster 5cx10cm (2 kom) 15. Virplast 2.5cmx5m (1 komad)
15. Igla sigurica duga 4cm (6 komada)
16. Zakrivljene makaze duge 12cm (1 komad)
17. Dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola (100ml)
18. Specifikacija sadržaja kompleta

  • Predlog za sastav indiviidualnih kompleta prve pomoći:

1. PVC kesa 40×60  (1 komad)
2. PVC rukavice za jednokratnu upotrebu (2 para)
3. Zaštitno sredstvo za davanje veštačkog disanja za jednokratnu
upotrebu (1 komad)
4. Izotermalni pokrivač za jednokratnu upotrebu 150x200cm (1 komad)
5. Prvi zavoj, sterilan, 10x5cm (1 komad)
6. Prvi zavoj, sterilan, 12x10cm (1 komad)
7. Koliko zavoj 10cmx5m (1 komada)
8. Koliko zavoj, 8cmx5m (1 komada)
9. Sterilna gaza 80x100cm (1 komad)
11. Sterilna kompresa 10x10cm,od 12 slojeva (5 komada)
12. Adhezivni zavojni materijal 8x10cm (2 komada)
13. Trouglasta marama (100x100x140) (1 komad)
14. Flaster 5cx10cm (2 kom)
15. Virplast (2.5cmx 5m) (1 komad)
15. Igla sigurica duga 4cm (6 komada)
16. Zakrivljene makaze duge 12cm (1 komad)
17. Dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola (100ml)
18. Specifikacija sadržaja kompleta
19. Uputstvo za pružanje prve pomoći
20. PVC kesica dimenzija 10×10 za individualnu terapiju