Planinarski savez Srbije

Komisija za takmičarsko penjanje u ledu i draj tuling – KPLDT

Komisija

E-mail komisije: drytooling@pss.rs

Ime i prezimePSOe-mail
Katarina Manovski - predsednicaSPK "Pentrax" Iđoškatarinamanovski@yahoo.com
Danijela Babović КЕС "Armadillo" Чачакdanijelababovic@gmail.com
Siniša ZorojaPSK "Pobeda" Beogradszoroja@yahoo.com

Rezultati takmičenja

Vesti kategorije – Dry tooling i takmičarsko penjanje u ledu

Aktivnosti