Planinarski savez Srbije

Komisija za rad sa mladima – KM

Komisija

E-mail komisije: mladi@pss.rs

Ime i prezimePSOМејл адреса
Boško Mihailović-predsednikPEK „Gora“ Kragujevacmladi@pss.rs
Zoran MilovanovićPOSK "Jasenica" Palanka
Jelica DraškovićPSK "Kukavica" Leskovac
Andrea Vrkić ŠtrakaPSK "Spartak" Subotica
Milan KostadinovićPEK "Gora" Kragujevac

Kalendar aktivnosti za 2023 godinu

DatumNaziv/teren/mestoDomaćin/organizator
08.04Zmajlišani na putu čika Belog, Jastrebac, KRUŠEVACPSD POGLED-TRSTENIK
14.05Grebenčići Kosmaj, MLADENOVACPK GREBEN-MLADENOVAC
10.06Lisičiji dan 2023 Kanjon reke Vučjanke, LESKOVACPSK KUKAVICA-LESKOVAC
30.09Jesen-ravnica-Zasavica Rezervat ZasavicaPAK ČIVIJA-ŠABAC ŠABAC
24-30.07NAKNADNOPSS komisija za mlade

Pravilnici

Ostali pravilnici PSS

 

Vesti kategorije – mladi

„Planinarstvo – boravak u prirodi 1“ priručnik za osnovnu školu

U cilju kvalitetnije realizacije slobodnih nastavnih aktivnosti „Planinarstvo – boravak u prirodi“ u osnovnim školama u Srbiji, Planinarski savez Srbije je izdao istoimeni priručnik, koji je izašao iz štampe ovih dana. Pred nama je odlično priređen priručnik sa sadržajem koji se po prvi put kod nas u Srbiji nudi učenicima viših razreda osnovnih škola. Pionirski izdavački poduhvat nastao je iz potrebe da se naša školska omladina na pravilan način usmeri ka korisnim aktivnostima u prirodi… Više informacija o priručniku i naručivanje.

Planinarstvo - boravak u prirodi, naslovna strana priručnika

Planinarstvo – boravak u prirodi

Republički kampovi za mlade

  • Republički kamp za mlade „Sopotnica 2021“ – izveštaj
  • Republički kamp za mlade „Rastište 2022“ – izveštaj

Izborni predmet “Planinarstvo – boravak u prirodi”

Planinarski savez Srbije izradio je nastavni plan i program za izborni predmet Planinarstvo – boravak u prirodi, kako bi učenicima osnovnih škola u Srbiji omogućio da kroz teorijsku obuku i praktične aktivnosti u učionici i u prirodi steknu veštine i usvoje modele ponašanja koji će im pomoći da očuvaju i unaprede svoje zdravlje i ličnu bezbednost, promovišu prosocijalne modele ponašanja i usvoje odgovoran odnos prema prirodi… [pročitaj više]

Stručna osposobljavanja za nastavnike Osnovnih škola

U cilju obezbeđivanja nastavnog kadra za realizaciju Izbornog predmeta „Planinarstvo – boravak u prirodi“ kao slobodna nastavna aktivnost u Osnovnim školama, Komisija organizuje seminare stručnog osposobljavanja zainteresovanih nastavnika. U toku obuke nastavnici prolaze kroz plan i program osnovne planinarske obuke i praktične radionice kako bi se upoznali sa planinarstvom i planinarskim aktivnostima.

Mali planinarski dnevnik

„Mali planinarski dnevnik“ za najmlađe planinare. Sa prostorom za beleške, utiske, crteže, pečate… o učešću na 16 akcija i kratkim praktičkim savetima prilagođenih deci. Ukupno 38 strana. Cena dnevnika je 100 din/kom plus troškovi poštarine. Naručivanje putem mejla office@pss.rs , sa naznakom „Mali planinarski dnevnik“ ili lično u kancelariji saveza.

Republičke akcije za mlade (RAM)

Republičke akcije za mlade planinare su jednodnevne, masovne sportsko rekreativne manifestacije, iz kaledara Planinarskog saveza Srbije. Namenjene su mladim planinarima od predškolskog do srednješkolskog uzrasta. Planinarski savez Srbije (PSS), je po prvi put od osnivanja u kalendar aktivnosti za 2019. godinu uvrstio Republičke akcije za mlade planinare. Do sada, akcije ovog tipa, na republičkom nivou, organizovane su isključivo za odrasle planinare, a radu sa mladima nije posvećivano dovoljno pažnje. Akcije će realizovati lokalni klubovi, na osnovu konkursa koji se raspisuje svake godine. Realizacija ovih akcija bazira se isključivo na entuzijazmu i volonterizmu članova planinarskih klubova i PSS, a ovim projektom želimo da poboljšamo promociju planinarskog sporta kod mladih.

Ciljevi manifestacija su povećanje broja mladih planinara, promovisanje planinarskog sporta, pešačenja i boravka u prirodi i zdravih vidova života, povezivanje mladih planinara u okviru PSS, briga o prirodi i podizanje svesti mladih planinara o značaju očuvanja prirode.

 

Kampovi za mlade perspektivne sportiste