Planinarski savez Srbije

Komisija za rad sa mladima – KM

Komisija

E-mail komisije: mladi@pss.rs

Ime i prezimePSOМејл адреса
Andrej Ivošev - predsednikPEK „Gora“ Kragujevacandrejivosev@gmail.com
Miroslav ČolićPK "Greben" Mladenovaccholic_miroslav@yahoo.com
Andrea Vrkić ŠtrakaPSK "Spartak" Suboticaandreastraka.su@gmail.com
Jagoda NoveskiPK "Radnički" Beogradcaomehus@gmail.com
Branimir ŠoškićPSK "Jastrebac" Kruševacbranimirsoskic@gmail.com

Pravilnici

Ostali pravilnici PSS

 

Vesti kategorije – mladi

Kampovi za mlade perspektivne sportiste

Republički kampovi za mlade

  • Republički kamp za mlade „Sopotnica 2021“ – izveštaj

Izborni predmet “Planinarstvo – boravak u prirodi”

Planinarski savez Srbije izradio je nastavni plan i program za izborni predmet Planinarstvo – boravak u prirodi, kako bi učenicima osnovnih škola u Srbiji omogućio da kroz teorijsku obuku i praktične aktivnosti u učionici i u prirodi steknu veštine i usvoje modele ponašanja koji će im pomoći da očuvaju i unaprede svoje zdravlje i ličnu bezbednost, promovišu prosocijalne modele ponašanja i usvoje odgovoran odnos prema prirodi… [pročitaj više]

Republičke akcije za mlade (RAM)

Republičke akcije za mlade planinare su jednodnevne, masovne sportsko rekreativne manifestacije, iz kaledara Planinarskog saveza Srbije. Namenjene su mladim planinarima od predškolskog do srednješkolskog uzrasta. Planinarski savez Srbije (PSS), je po prvi put od osnivanja u kalendar aktivnosti za 2019. godinu uvrstio Republičke akcije za mlade planinare. Do sada, akcije ovog tipa, na republičkom nivou, organizovane su isključivo za odrasle planinare, a radu sa mladima nije posvećivano dovoljno pažnje. Akcije će realizovati lokalni klubovi, na osnovu konkursa koji se raspisuje svake godine. Realizacija ovih akcija bazira se isključivo na entuzijazmu i volonterizmu članova planinarskih klubova i PSS, a ovim projektom želimo da poboljšamo promociju planinarskog sporta kod mladih.

Ciljevi manifestacija su povećanje broja mladih planinara, promovisanje planinarskog sporta, pešačenja i boravka u prirodi i zdravih vidova života, povezivanje mladih planinara u okviru PSS, briga o prirodi i podizanje svesti mladih planinara o značaju očuvanja prirode.