Planinarski savez Srbije

NOVO SPELEOLOŠKO OTKRIĆE U KARSTU JUGOISTOČNE SRBIJE

Sistematskim istraživanjem terena i speleoloških objekata na području kanjona Vladikinih ploča, započetih u mesecu martu, a pod rukovodstvom Komisije za speleologiju PSS, tim speleologa sastavljen od članova više speleoloških organizacija (Dvig, Sais, As, SS PK Železničar Niš) došao je do novih značajnih otkrića u karstu jugoistočne Srbije. Najznačajnije od svih jeste otkriće nastavka glavnog kanala u Golemoj dupki (pećina Vladikine ploče), a prolaskom periodičnog sifona i pećinske dvorane grandioznih dimenzija, bogato ukrašene pećinskim nakitom svih vrsta.

U dosadašnjim istraživanjima izmereno je više od 700 m novih kanala, koji sa ranije poznatom dužinom, ovu pećinu čine najdužom pećinom na području Stare planine.

Proteklog vikenda nastavljena su istraživanja i mapiranje bočnih kanala, a takođe obavljeno i fotografisanje novootkrivenih delova pećine.

Komisija za speleologiju u narednim nedeljama nastaviće sa intenzivnim istraživanjima ovog speleološkog objekta.

(foto: Martin Ristić)