Planinarski savez Srbije

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS

Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20) i člana 15. stav 1. Zakona održavnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18),
Ministar unutrašnjih poslova, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi

NAREDBU

o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

1. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), i to:
1) licima sa navršenih 65 i više godina života – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika;
2) licima sa navršenih 70 i više godina života – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika.
2. Zabranjuje se svim licima izlazak van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva
(okućnica), u vremenu od 20 do 05 časova.
3. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na:
1) zdravstvene radnike – sa licencom;
2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i Vojske Srbije, koji su na zadatku;
3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje.
4. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se ni na fizička lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše
dva lica u pratnji tog lica.
5. Nepoštovanje zabrane iz tač. 1. i 2. ove naredbe kazniće se u skladu sa Krivičnim zakonikom.
6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Naredbu možete pogledati ovde.