Planinarski savez Srbije

MEĐUNARODNA SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA „ALTAJ 2017“

Međunarodna speleološka ekspedicija “Altaj 2017“ uspešno je okončana. Speleolozi iz Srbije sa kolegama iz Bugarske, Rumunije i S.A.D, u periodu od 12. septembra do 2. oktobra, učestvovali su u kompleksnim speleološkim, geološkim i biospeleološkim istraživanjima na jugu Kirgistana, na područjima Džalpak Taša, Tuja Mujuna i Abšir Ate. Ciljevi ekspedicije vezani su za specifične uslove rada u speleološkim objektima termo-mineralnog karstа, pećina i jama u gipsu i kombinovanim prirodno-veštačkim speleološkim objektima.

Ekspedicija je podržana od strane Planinarskog saveza Srbije, Komisije za speleologiju i Evropske speleološke federacije.