Planinarski savez Srbije

КОНКУРС За организовање и извођење СПА, АПЗ и Дана планинара Србије у 2025.години.

Планинарски савез Србије на основу Члана 14. Правилника о организовању и извођењу Савезних планинарских акција, Акција од посебног значаја и Дана планинара Србије, расписује

К О Н К У Р С

За организовање и извођење Савезних планинарских акција, Акција од посебног значаја и Дана планинара Србије за 2025.годину.

Пријава на конкурс се искључиво подноси на обрасцу бр.15  који потписује и оверава печатом законски заступник ОПО, на мејл адресу:

  • Планинарског савеза Србије ((office@pss.rs) са назнаком за КПП,
  • Комисије за планинарење и пешачење ((planinarenje@pss.rs),), или
  • Поштом на адресу Планинарски савез Србије, Булевар војводе Мишића 14, Београдски сајам – Бела кућа 11040 Београд до 21.априла 2024.године.

За тачност наведених података у пријави и веродостојност приложених докумената одговара подносилац пријаве.

Уношење нетачних података повлачи дисциплинску одговорност подносиоца пријаве и његовог законског заступника (Чл.21.  Правилника).

Критеријуми за оцену СПА, АПЗ и ДПС су садржани у новом Правилника о организовању и извођењу Савезних планинарских акција, Акција од посебног значаја, Сусрета младих планинара и Дана планинара Србије, усвојенoм на седници Управног одбора Планинарског савеза Србије  дана 24.12.2022.године.

Пријаве које се доставе после предвиђеног рока (21.04.2024.године) неће се узимати у разматрање.

 

Планинарски савез Србије

Комисија за планинарење и пешачење