Planinarski savez Srbije

Konkurs za organizaciju trka Nacionalne serije u planinskom trčanju PSS za sezonu 2024.

Poštovani,
Komisija za planinsko trčanje (KPLT) Planinarskog saveza Srbije raspisuje konkurs za organizatore trka u okviru Nacionalne serije u planinskom trčanju PSS za 2024. godinu po Pravilniku o takmičenju u planinskom trčanju Planinarskog saveza Srbije:

 • DRŽAVNO PRVENSTVO SRBIJE U SKAJRANINGU – jedna trka u disciplini skajmaraton ili skajrejs, o čemu odlučuje KPLT.
 • NACIONALNA SERIJA U PLANINSKOM TRČANjU – obuhvata pet (5) kola odnosno četiri (4) trke plus trku koja je Državno prvenstvo.

Rok za podnošenje prijava je 21. 04. 2023. godine. Kalendar takmičenja za 2024. KPLT će predložiti Upravnom odboru Planinarskog saveza Srbije na usvajanje.

Konkuriše se za sledeće trke u skajraning ili trejl disciplinama:
1. VERTIKALNI KILOMETAR (eng. VERTICAL KILOMETER) – Trka uzbrdo do 5 km dužine sa kumulativnim vertikalnim usponom od 900-1100m. i minimalnim prosečnim nagibom terena od 20%.
2. SKAJREJS (eng. SKYRACE) – Trka dužine minimalno 20 km sa kumulativnim vertikalnim usponom od minimum 1300m i sa vremenskim limitom za završetak trke.
3. TREJL MARATON (eng. TRAIL SHORT) – Trka dužine 35-45 km sa vremenskim limitom za završetak trke.
4. SKAJMARATON (eng. SKYMARATHON) – Trka dužine minimalno 30 km sa kumulativnim vertikalnim usponom od minimum 2000m i sa vremenskim limitom za završetak trke.
5. SKAJULTRA (eng. SKYULTRA) – Trka dužine 50 do 80 km sa kumulativnim vertikalnim usponom od minimum 3000m, sa vremenskim limitom za završetak trke i kontrolnom tačkom na drugoj polovini staze na kojoj organizator trke, takmičare koji nisu u limitu zaustavlja i ne dozvoljava im nastavak takmičenja.
6. ULTRA TREJL (eng. TRAIL LONG)– Trka dužine 75-85 km sa vremenskim limitom za završetak trke i kontrolnom tačkom na drugoj polovini staze na kojoj organizator trke, takmičare koji nisu u limitu zaustavlja i ne dozvoljava im nastavak takmičenja.

 • Organizatori mogu konkurisati i organizaciju trka u juniorskoj konkurenciji (lica uzrasta od 14 do 18 godina) na stazi prilagođenoj ovom uzrastu (dužine od 5 km do 15 km).
  Poželjno je da trke budu organizovane u periodu od aprila do kraja oktobra.

Organizatori trka u okviru Nacionalne serije u planinskom trčanju mogu biti OO ili druge organizacije u oblasti sporta u saradnji sa KPLT. Podnosioci su dužni da se pre konkurisanja upoznaju sa Pravilnikom o takmičenju u planinskom trčanju Planinarskog saveza Srbije koji se nalazi na sajtu Planinarskog saveza Srbije ( https://pss.rs/wp-
content/uploads/2023/01/P101PravilnikPlaninskoTrcanje2023.pdf ). Naročito obratiti pažnju na članove 11, 12, 13. i 14. koje se odnose na vrstu organizovanja kao i odnose sa Planinarskim
savezom Srbije u tom slučaju.

Komisija za planinsko trčanje odnosno PSS obezbeđuje:

 •  delegate i sudije za takmičenje.
 • startnu/ciljnu kapiju.
 • medalje, pehare i nagrade za pobednike u okviru Nacionalne serije u planinskom trčanju.
 • prisustvo Gorske službe spasavanja.
 • objavljuje raspis na internet stranici PSS-a i vrši promociju trke putem društvenih mreža i drugih dostupnih medija.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.

Popunjeni obrazac sa naznakom KPLT konkurs 2024. pošaljete na e-mail adrese:

 • office@pss.rs
 • planinskotrcanje@pss.rs
  Obrasce obavezno poslati na obe adrese!

Poželjno je poslati propratno pismo sa detaljnijim podacima koji su bitni za organizaciju a ne nalaze se u obrascu, a Vas preporučuju za organizaciju (povoljnosti za takmičare).

Obrazac za propratno pismo možete preuzeti ovde.

Poželjno je da se organizatori konsultuju sa Komisijom za planinsko trčanje pre slanja obrasca.
KPLT će odlučiti kome će biti dodeljena organizacija trka Nacionalne serije u planinskom trčanju PSS rukovodeći se pre svega procenom ko od organizatora može ispuniti standarde koji zadovoljavaju PSS (uslovima za takmičare, marketing, nagrade…), datumom održavanja, kao i vrsti trke za koju konkurišete.

Sportski pozdrav
Predsednik Komisije za planinsko trčanje
Ranko Milanović
Kontakt tel.: 0648475386