Planinarski savez Srbije

KONKURS za organizaciju skajraning trka za sezonu 2022.

Osnovnim organizacijama, članicama Planinarskog saveza Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU SKAJRANING TRKA ZA SEZONU 2022.

Poštovani,
Komisija za planinsko trčanje Planinarskog saveza Srbije raspisuje konkurs za organizatore skajraning trka za 2022. godinu u takmičenjima po Pravilniku o takmičenju u planinskom trčanju – skajraningu Planinarskog saveza Srbije:

  • DRŽAVNO PRVENSTVO SRBIJE U SKAJRANING  – (jedna trka u disciplini skajmaraton ili skajrejs, o čemu odlučuje KPLT)
  • NACIONALNA SERIJA SRBIJE U SKAJRANINGU- (četiri (4) različitih vrsta trke plus trku koja je državno prvenstvo)

Rok za podnošenje prijava je 16. 04. 2021. godine. Kalendar takmičenja za 2022. KPLT će predložiti Načelništvu i Upravnom odboru Planinarskog saveza Srbije na usvajanje 25. 04. 2021. godine.

Konkuriše se za sledeće skajraning trke:

1. VERTIKALNI KILOMETAR (eng. VERTICAL KILOMETER) – Trka uzbrdo do 5 km dužine sa kumulativnim vertikalnim usponom od 900-1100m. i minimalnim prosečnim nagibom terena od 20%.

2. SKAJREJS (eng. SKYRACE) – Trka dužine minimalno 20 km. sa kumulativnim vertikalnim usponom od minimum 1300m. i sa vremenskim limitom za završetak trke.

3. SKAJMARATON (eng. SKYMARATHON) – Trka dužine minimalno 30 km. sa kumulativnim vertikalnim usponom od minimum 2000m. i sa vremenskim limitom za završetak trke.

4. SKAJULTRA (eng. SKYULTRA)– Trka dužine preko 50 km sa kumulativnim vertikalnim usponom od minimum 3200m., sa vremenskim limitom za završetak trke i kontrolnom tačkom na drugoj polovini staze na kojoj organizator trke, takmičare koji nisu u limitu zaustavlja i ne dozvoljava im nastavak takmičenja.

Podnosioci su dužni da se pre konkurisanja upoznaju sa Pravilnikom o takmičenju u planinskom trčanju – skajraningu Planinarskog saveza Srbije koji se nalazi na sajtu Planinarskog saveza Srbije. Naročito obratiti pažnju na članove 11, 12, i 13 koje se odnose na vrstu organizovanja kao i odnose sa Planinarskim savezom Srbije u tom slučaju.
Popunjeni obrazac sa naznakom KPLT konkurs 2022. pošaljete na e-mail adrese: office@pss.rs, planinskotrcanje@pss.rs

Prijavni obrzac možete pogledati OVDE. 

Obrasce obavezno poslati na obe adrese!

Poželjno je poslati propratno pismo sa detaljnijim podacima koji su bitni za organizaciju a ne nalaze se u obrascu, a Vas preporučuju za organizaciju (povoljnosti za takmičare).
Poželjno je da se organizatori konsultuju sa Komisijom za planinsko trčanje pre slanja obrasca.
KPLT će na sastanku odlučiti kojoj OO PSS će biti dodeljena organizacija skajraning trke rukovodeći se pre svega procenom ko od organizatora može ispuniti standarde koji zadovoljavaju PSS (uslovima za takmičare, marketing, nagrade …), datumom održavanja, kao i vrsti trke za koju konkurišete.

Kompletan konkurs možete pogledati OVDE.

Planinarski pozdrav
Predsednik Komisije za planinsko trčanje
Vladislav Cenić
Kontakt tel.: 063 406025