Planinarski savez Srbije

Konkurs za organizaciju kola Prvenstva Srbije u draj tulingu i takmičarskom penjanju u ledu 2024. godine

Komisija za drajtuling i takmičarsko penjanje u ledu poziva sve osnovne planinarske organizacije koji su članovi Planinarskog saveza Srbije da konkurišu za organizaciju takmičenja za 2024. godinu sa rokom prijave do 25.04.2023.godine.

Prvenstvo Srbije će biti sprovedeno u tri kola, pri čemu će treće kolo biti organizovano zajednički u okviru SHS kupa koje organizujemo sa planirarskim savezima Hrvatske i Slovenije.

Datumi održavanja po kolima su:

  • Prvo kolo – 26.10.2024.
  • Drugo kolo – 02.11.2024
  • Treće kolo i Prvo kolo SHS- 9.11.2024.

Organizator je dužan da takmičenje organizuje po takmičarskom pravilniku za drajtuling i penjanje u ledu PSS, da na vreme obavesti klubove/društva o održavanju takmičenja, kao i da dostavi izveštaj na za to predviđenom obrascu.
Prijava na konkurs za organizaciju takmičenja dostavlja se na posebnom obrascu, kancelariji Planinarskog saveza Srbije poštom, lično ili e-mail adresom na:

  • office@pss.rs i drytooling@pss.rs, sa naznakom za organizaciju planinarskih takmičenja.
  • Ukoliko imate dodatnih pitanja oko organizacije takmičenja možete se informisati putem e-maila drytooling@pss.rs.