Planinarski savez Srbije

KONKURS ZA ORGANIZACIJU DANA PLANINARA SRBIJE ZA 2018. GODINU

Na osnovu odluke Upravnog odbora PSS, Komisija za planinarenje i pešačenje PSS raspisuje konkurs za organizaciju DANA PLANINARA SRBIJE u 2018 g.
Organizator DANA PLANINARA SRBIJE treba da obezbedi sledeće uslove :
– realizaciju svih disciplina u planinarsko sportskoj grani
– lokaciju za održavanje Dana planinara ( manje posećivana područja planina Srbije ),
– tehničke uslove za organizaciju Dana planinara Srbije ( Objekat i / ili prostor za šatore, mokri čvor,ishrana ),
– planinarske staze koje treba obeležiti ili obnoviti,
– planinarska karta terena sa ucrtanim stazama,
– plakat, bedž ili značka, brošura, učesnički karton, pečat Dana planinara Srbije,
– prevoz učesnika i transport opreme,
– kontakt sa pisanim i elektronskim medijima ( štampa, radio, televizija ),
– kontakt sa lokalnom upravom, donatorima i sponzorima.

NAPOMENA:
– Planinarski savez Srbije će obezbediti sufinansiranje dela troškova
– Prijavljivanje društava za organizaciju Dana planinara Srbije je do 10. maja 2017. godine

Poziv za ovaj konkurs možete pogledati ovde.