Planinarski savez Srbije

KONKURS komisije za planinarske terene

PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE
KOMISIJA ZA PLANINARSKE TERENE
20.12.2021. godine

U cilju pružanja finansijske pomoći OPO/Klubovina za održavanje i obeležavanje postojećih i projektovanja novih planinarskih terena u 2022. godini, Planinarski savez Srbije, na predlog Komisije za planinarske terene, a na osnovu Pravilnika o raspodeli finansijskih sredstava za obeležavanje planinarskih terena, raspisuje sledeći

K O N K U R S

Planinarski savez Srbije u svom Godišnjem finansijskom planu predviđa određena sredstva za pružanje pomoći OPO/Klubovima za održavanje i revitalizaciju postojećih i projektovanje, izradu i obeležavanje novih planinarskih i pešačkih puteva i drugih planinarskih terena. U cilju racionalne, ravnomerne i pravične raspodele relativno skromnih finansijskih stredstava za ove namene, Planinatski savez Srbije na predlog Komisije za planinarske terene, a na osnovu vežećeg Pravilnika, propisuje sledeće uslove za prijavu OPO/Klubova:

1.- Dostavljaju Idejni projekat i plan predviđenih radova na obnovi i revitaliuzaciji postojećih ili projektovanja i izrade novih planinarskih terena, sa snimljenim trekovima (elektronski trag), skicama i detaljnim opisom radova po fazama.

2.- Dostavljaju Plan finansiranja predloženog projekta sa posebnim težištem o pribavljenim finansijskim i drugim sredstvima kroz učešće finansiranja od strane lokalne samouprave i kroz druge odobrene projekte za lokalni i/ili regionalni razvoj.

3.- Navode iznos traženih finansijskih sredstava i namena korišćenja istih.

4.- Dostavljaju pisane saglasnosti organa lokalne samouprave (sekretarijat sporta, turizma), Zavoda za zaštitu prirode i kulturno istorijskih spomenika i posebno saglasnosti vlasnika zemljišta preko kojeg se proteže trasa planiranog puta ili lokacija planinarskog terena (Srbijašume, privatni vlasnici, Nacionalni parkovi, verske zajednice i dr.).

5.- Sredstva će se prvenstveno odobravati po postojećem Pravilniku, za započete projekte, za nabavku meterijala za obeležavanje i uređenje planinarskih terena.

6.- Konkursna dokumentacija se dostavnja Kancelariji Planinarskog saveza Srbije, u elektronskom obliku sa skeniranim prilozima traženih saglasnosti.

7.- Pravo učešća na konkursu imaju sve punopravne članice PSS.

8.- Konkurs je otvoren do 1. marta 2022. godine.

9.- Komisija za planinarske terene PSS pri razmatranju pristiglih prijava i donošenju svoga predloga UO PSS, prvenstveno će voditi računa o značaju i mestu predloženih planinarskih i pešačkih puteva u postojećoj mreži puteva i drugih planinarskih terena, kao i o strategiji razvoja mreže planinarskih terena u Republici Srbiji.

10.- Prema Pravilniku, OPO/Klub korisnik odobrene finansijske pomoći je dužan da pri izvođenju planiranih radova pribavi profakturu od strane nadležnog dobavljača, na osnovu koje kancelarija PSS vrši uplatu na račun dobavnjača i da u roku od 45 dana od realizacije uplate, podnese detaljan izveštaj o izvršenim radovima i utrošenim odobrenim finansijskim srdstvima.

PREDSEDNIK PSS
Iso Planić