Planinarski savez Srbije

KONKURS IZDAVAČKOG SAVETA PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Na osnovu člana 3. stav 1. Izdavačkih pravila, Izdavački savet Planinarskog saveza Srbije raspisuje

K O N K U R S

Za neobjavljena dela planinarske literature, čije izdavanje zbog značaja teme, vrednosti teksta, koristi planinarstvu, pristupačnog izražavanja, dokumentarnosti i zanimljivosti, Upravni odbor Planinarskog saveza Srbije može da pomogne učešćem u delu troškova pripreme, izdavanja, štampanja i plasmana.

 

Na Konkursu mogu učestvovati članovi i planinarske organizacije PSS sa radovima iz oblasti planinarstva, odnosno posebnih grana, struka i disciplina značajnih za planinarstvo, kao što su:

  • Planinarski vodiči za pojedina područja, planine, vrhove, stene i sl;
  • Monografije i fotomonografije o pojedinim planinama, njihovim delovima i objektima na njima;
  • Prigodne monografije povodom godišnjice planinarskih društava, za 50 ili više godina rada;
  • Planinarske karte, zbirke skica penjačkih i speleoloških objekata i sl;
  • Stručni priručnici za razne vidove penjanja i kretanja u planinama, omogućavanja boravka u njima, spasavanja i pomoći u planinama;
  • Radovi iz stručnih oblasti vezanih za život i kretanje u planinama, primenljivi u planinarstvu (kao što su geologija, speleologija, meteorologija, kartografija, botanika, sportska medicina isl.);
  • Radovi teorijskog značaja o idejnim, filozofskim, eststskim, socijalnim, pedagoškim i drugim pitanjima planinarstva;
  • Putopisi sa planinarskim sadržajem;
  • Radovi o srpskoj planinarskoj prošlosti.

Konkurs je otvoren do 28. februara 2019. godine. Izdavački savet će predloge o učešću PSS u finansiranju prihvaćenih radova dostaviti Upravnom odboru do 30.aprila 2019. godine.

Radove  dostavljati u dva štampana primerka i u digitlnom PDF formatu i sa imenima autora fotografija na adresu:

PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE

-Izdavački savet-

Andrićev venac 2, 11000 Beograd

Uz rad je potrebno priložiti dokaz o članstvu u PSS.

Obaveza učesnika Konkursa, čiji rad bude prihvaćen, je da Planinarskom savezu Srbije dostavi 5% ukupnog tiraža izdanja, kao i da na koricama bude znak PSS i napomena da je delo izdato uz finansijsku podršku Planinarskog saveza Srbije.

 

Izdavački savet PSS