Planinarski savez Srbije

Konkurs izdavačkog saveta 2021.

Na osnovu člana 2. Izdavačkih pravila, Izdavački savet Planinarskog saveza Srbije raspisuje

K O N K U R S

Za neobjavljena dela planinarske literature, čije izdavanje zbog značaja teme, vrednosti teksta, koristi planinarstvu, pristupačnog izražavanja, dokumentarnosti i zanimljivosti, Upravni odbor Planinarskog saveza Srbije može da pomogne učešćem u delu troškova pripreme, izdavanja, štampanja i plasmana.
Na Konkursu mogu učestvovati članovi i planinarske organizacije PSS sa radovima iz oblasti planinarstva, odnosno posebnih grana, struka i disciplina značajnih za planinarstvo, kao što su:
Planinarski vodiči za pojedina područja, planine, vrhove, stene i sl;
Monografije i fotomonografije o pojedinim planinama, njihovim delovima i objektima na njima;
Prigodne monografije povodom godišnjice planinarskih društava, za 50 ili više godina rada;
Planinarske karte, zbirke skica penjačkih smerova i speleoloških objekata i sl;
Stručni priručnici za razne vidove penjanja i kretanja u planinama, omogućavanja boravka u njima, spasavanja i pomoći u planinama;
Radovi iz stručnih oblasti koji se odnose na život i kretanje u planinama, primenljivi u planinarstvu (kao što su geologija, speleologija, meteorologija, kartografija, botanika, sportska medicina isl.);
Radovi teorijskog značaja o idejnim, filozofskim, eststskim, socijalnim, pedagoškim i drugim pitanjima planinarstva;
Putopisi sa planinarskim sadržajem;
Radovi o srpskoj planinarskoj prošlosti.

Konkurs je otvoren do 20. marta 2021. godine. Izdavački savet će predloge o učešću PSS u finansiranju prihvaćenih radova dostaviti Upravnom odboru do 20.maja 2021. godine.
Radove dostavljati u dva štampana primerka i u digitlnom PDF formatu sa imenima autora fotografija na adresu:
PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE
-Izdavački savet-
Andrićev venac 2, 11000 Beograd
Uz rad je potrebno priložiti dokaz o članstvu u PSS.
Obaveza učesnika Konkursa, čiji rad bude prihvaćen, je da Planinarskom savezu Srbije dostavi 5% ukupnog tiraža izdanja, kao i da na koricama bude znak PSS i napomena da je delo izdato uz finansijsku podršku Planinarskog saveza Srbije.

Rukopisi radova prispelih na konkurs se ne vraćaju.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati OVDE. 

Izdavački savet PSS